Keteninformatisering: geketend of gezegend?

Keteninformatisering: geketend of gezegend?


26 maart 2020 | Locatie en programma volgt

Save the date - Donderdagmiddag 26 maart 2020

In de publieke sector kennen we veel voorbeelden waarin maatschappelijke opgaven in ketens moeten worden aangepakt. Denk aan de kwaliteit in de langdurige zorg, verbeteren samenwerking in werk en inkomen en in de schuldhulpverlening, in de WMO of jeugdwet, in de strafrecht- of vreemdelingenketen en rond de omgevingswet. De vormgeving, inrichting en daadwerkelijke realisatie van ketensamenwerking en informatisering blijven complexe vraagstukken.

Keteninformatisering: geketend of gezegend

De overheid wil slagvaardig, klantvriendelijk, transparant en efficiënt werken. Daar is vrijwel altijd ketensamenwerking voor nodig. Maar hoe implementeer je dit zodanig dat het daadwerkelijk resultaat oplevert? Wat maakt ketensamenwerking tot een succes? Sluit aan op donderdagmiddag 26 maart 2020 en deel uw ervaringen tijdens de bijeenkomst 'Keteninformatisering: geketend of gezegend?' Meld u nu alvast aan voor deze bijeenkomst!

Doelgroep

Deelname is kosteloos en uitsluitend bedoeld voor management, bestuurders en beslissers uit de publieke sector.Alvast aanmelden!


Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.