CIO-platformbijeenkomst: echt innoveren ten tijde van de nullijn

CIO-platformbijeenkomst: echt innoveren ten tijde van de nullijn


18 maart 2020 - 15:00 - 18 maart 2020 - 19:30 | Sparrenheuvel 32 Zeist

Op woensdagmiddag 18 maart 2020 is het weer tijd voor de CIO-platformbijeenkomst. Want wacht echte innovatie wel op aangepaste bekostiging? In de aankomende CIO-platformbijeenkomst nemen visionairs uit de zorg u mee in hun aanpak om innovatie te realiseren. Bent u er ook bij?

CIO-platformbijeenkomst

De CIO-platformbijeenkomst van woensdag 18 maart staat in het teken van innoveren in tijden van de nullijn. De zorg staat voor een grote transformatie uitdaging. In het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg is een nullijn ten aanzien van de groei afgesproken. Ondertussen stijgen de kosten voor lonen en ICT door. Voor 2020 zijn aanpassingen gedaan in de bekostiging om het leveren van de juiste zorg op de juiste plek en preventie meer ruimte te geven. Desondanks blijft in de praktijk regelmatig sprake van 'kip-ei' problemen. Denk aan vragen als: "We kunnen de transitiegelden niet verwerven omdat nog niet aan alle eisen van de business case voldaan is" en tegelijkertijd "We kunnen de zorg niet anders organiseren, want dat wordt niet vergoed". Hoe doorbreek je dit, hoe kom je tot echte innovatie en vervolgens tot opschaling? 18 maart gaan wij graag met u in gesprek.

Programma

15.00 - 15.30 uur Inloop & ontvangst
15.30 - 15.40 uur Opening door Antoon van Luxemburg, van M&I/Partners
15.40 - 16.10 uur Connected Care Center
16.10 - 16.40 uur Juiste zorg op de juiste plek: wat kan de huisarts?
16.40 - 17.10 uur Op weg naar digitale zinnige zorg
17.10 - 17.30 uur Plenaire discussie door Jan Houben, van M&I/Partners
17.30 - 19.00 uur Afsluiting met borrel & buffet


Connected Care Center
Rob Dillmann, Raad van Bestuur Isala

Sinds 2019 heeft Isala het ‘Connected Care Center’ (CCC). Hiermee wil Isala de ontwikkeling en implementatie stimuleren van ziekenhuiszorg die de patiënt in de vertrouwde thuisomgeving ontvangt. Vormen van dergelijke ‘connected care’ zijn telemonitoring, online consult en inzet van ‘Point of care’ apparatuur. Ook kan het zijn dat een gespecialiseerd verpleegkundige op huisbezoek komt. Het CCC is zowel een expertisecentrum, als een coördinatiepunt voor patiënten die dit type zorg willen gebruiken én andere instellingen die dit type zorg willen ontwikkelen. Dillmann zal in zijn verhaal zijn drive en visie delen over de transformatie waar de ziekenhuiszorg voor staat, de praktische invulling van innovatie door het CCC en handvatten waarmee anderen het voorbeeld van Isala kunnen volgen.


Juiste zorg op de juiste plek: wat kan de huisarts? 
Maarten Klomp, huisarts en bestuurder in de eerste lijn

In het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en preventie speelt de eerste lijn een essentiële rol. Daarover zijn afspraken gemaakt in het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg tussen VWS, ZN, LHV en InEen waar Klomp als bestuurslid van InEen nauw bij betrokken is geweest. Hij zal zijn visie op de benodigde transformatie in de eerste lijn geven en ingaan op de benodigde succesfactoren. Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaringen als voormalig directeur van zorggroep De Ondernemende Huisarts en als praktiserend huisarts in de Achtse Barrier in Eindhoven. Die wijk is een van 4 landelijke proeftuinen van ‘SamenBeter’, waar gewerkt wordt aan nieuwe concepten om in een coalitie tussen lokale professionals en bewoners gezondheid en vitaliteit te bevorderen middels een e-community.


Op weg naar digitale zinnige zorg
Marjo Vissers, Divisievoorzitter Zorg VGZ

Bijna vijf jaar geleden startte Coöperatie VGZ met een programma gebaseerd op zinnige zorg: zorg die beter is voor de patiënt, die leidt tot betere kwaliteit en die de zorg ook op termijn betaalbaar houdt. Transformatie van de zorg is niet alleen urgent vanwege de almaar stijgende kosten, maar ook het tekort aan personeel in de zorg vraagt om wezenlijk andere oplossingen. Oplopende kosten en tekort aan personeel vragen om ándere vormen van zorg (dus niet ernaast, maar in plaats van). Daarom is VGZ met alliantiepartners op zoek gegaan naar digitale zinnige zorg. Hoe kunnen we besparen op arbeidskracht door de zorg digitaal te organiseren? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende tempo kunnen maken? En kunnen en durven we de baten dan ook echt te incasseren? VGZ werkt met zorginstellingen aan zinnige zorg. Samen zoekt men daarbij naar succesvoorbeelden en probeert men deze op te schalen. Hierbij is echt commitment aan de noodzakelijke transitie van groot belang. Vissers gaat graag in gesprek over hoe we gezamenlijk de transformatie kunnen versterken en versnellen.


Voor wie

M&I/Partners biedt al diverse jaren met succes een interessant CIO-platform om brandende zorg- en digitaliseringsvraagstukken onder de aandacht te brengen. De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties in de zorg en Overheid: te weten leden Raad van Bestuur, CIO's, informatiemanagers en hoofden ICT.Aanmelden


Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.