Care-sector wisselt nauwelijks van ECD


Zorgvisie ICT - In navolging op het onderzoek naar de ECD-markt in de jaren 2014 t/m 2016, heeft M&I/Partners in het voorjaar van 2017 opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de huidige markt van elektronische cliëntendossiers (ecd's) en cliëntportalen onder de vijftig grootste organisaties in de ouderenzorg (vvt) en gehandicaptenzorg (gz).

Opvallend is dat een grote verschuiving op dit moment uitblijft en dat er geen grote veranderingen zichtbaar zijn in de inventarisatie naar het gebruik van de verschillende ecd’s. Alleen het marktaandeel van Nedap is in zowel de ouderen- als gehandicaptenzorg gestegen. Wat wel opvalt is dat steeds meer instellingen investeren in een cliëntportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) om cliënten en verwanten digitaal actiever digitaal te betrekken.

Ouderenzorg

In de ouderenzorg neemt het aandeel van Nedap toe in zowel de intramurale als extramurale zorg. Pink blijft nummer twee maar levert wel marktaandeel in. Intramuraal blijft de rest van de top-10 nagenoeg gelijk. Extramuraal zien we een paar kleine wijzigingen: het marktaandeel van Ecare is licht gestegen, van Cura licht gedaald en de overige plekken van de top-10 zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het gebruik van Ysis als separaat behandeldossier naast het ecd blijft flink toenemen. Het gebruik van Ysis als apart behandeldossier is gegroeid naar 40 procent.

Gehandicaptenzorg

De nummer 1 en 2 uit 2016 zijn ongewijzigd gebleven waarbij de nummers 1 (De Heer Software) en 2 (Unit4) wel wat marktaandeel hebben ingeleverd. Het aandeel van Nedap is in deze markt toegenomen, het sterkst in de ambulante zorg. De rest van de top-10 blijft nagenoeg hetzelfde, op een lichte stijging van het aandeel Pluriform en User na. Het aandeel van Ysis blijft in deze markt ook nagenoeg gelijk en blijft steken op een percentage van 14 procent.

Duidelijk meer focus op cliëntportalen

De grootste verschuivingen in de lijsten dit jaar zit in het gebruik van een cliëntportaal of persoonlijk gezondheidsdossier. In de gehandicaptenzorg is 58 procent van de instellingen bezig met de implementatie of heeft een portaal al in gebruik. Een forse stijging ten opzichte van de 38 procent eind 2016. Eenzelfde beeld geldt voor de ouderenzorg, waar nu 69 procent een portaal heeft of aan het implementeren is tegenover 42 procent eind 2016.

In het gebruik van een portaal of pgo blijft een opvallend verschil tussen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Maakt de ouderenzorg voornamelijk gebruik van de portaalfunctie van hun ecd, de gehandicaptenzorg maakt vaker de keuze voor een apart pgo. De reden is wellicht dat de doelgroep in de ouderenzorg voor het merendeel de familie en verwanten betreft; in de gehandicaptenzorg wordt ook de cliënten actief ondersteund. Voor deze cliënten wordt ook de portaalfunctie gecombineerd met het aanbieden van digitaal instructie- en begeleidingsmateriaal. Applicaties als Jouwomgeving en Quli komen daarmee voornamelijk voor in de gehandicaptenzorg. 

Ontwikkeling van best of suite naar best of breed

In onze vorige inventarisatie spraken wij onze verwachting uit van de ontwikkeling naar een best of breed ecd-landschap. Op dit moment is dit nog niet terug te zien in de inventarisatie. Wel zien wij deze vraag in onze adviespraktijk terug. Meer en meer mag er voor intramuraal en ambulant (zeker als het om Wmo-zorg gaat) een aparte ecd-keuze gemaakt worden. In de ouderenzorg zien we deze tendens sterker dan in de gehandicaptenzorg. In de GZ heeft slechts 7,5 procent een apart ecd voor de ambulante en de intramurale zorg versus 36,8 procent in de ouderenzorg. Ook hebben we dit jaar de eerste vragen gehad of het zelf samenstellen van componenten uit de markt met eigen ontwikkeling een haalbaar scenario is. Deze ontwikkeling zou met twee tot drie jaar in onze inventarisatie zichtbaar moeten zijn. We houden het in de gaten!

Verantwoording

Het overzicht is samengesteld door adviseurs van M&I/Partners op basis van marktkennis en een inventarisatie bij de betrokken zorgorganisaties. De lijst is vervolgens gecontroleerd door de ecd-leveranciers. Bij organisaties die gekozen hebben voor een nieuw ecd en in de implementatiefase zitten, is het nieuwe ecd meegenomen in de inventarisatie. Peildatum is voorjaar 2017. Beide overzichten van de vijftig grootste zorgorganisaties van de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn gebaseerd op informatie van de VGN en Actiz.


Voor meer informatie neem contact op met Fabienne!

Wij adviseren u graag welk ECD bij uw organisatie past, hoe u meer rendement kunt halen uit alle data die verzameld wordt en hoe we domotica en E-Health aan het ECD kunnen verbinden.

Meer kennis opdoen over ECDTerug naar het overzicht

Verbeter de zorg én het contact tussen medewerker en cliënt met nieuwe toepassingen!

Haal meer uit uw ECD

Gerelateerde publicaties

Om de hervormingen in de zorg door te voeren, patiënten te betrekken en de registratielast te verminderen is het noodzakelijk dat medische patiëntgegevens op elk moment voor betrokken zorgverleners beschikbaar zijn. Een fluitje van een cent zou je zeggen, met de moderne techniek. Maar nee hoor, zo simpel is dat niet.

Lees verder

De jaarlijkse inventarisatie van M&I/Partners naar het gebruik van elektronisch cliëntendossiers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg laat dit keer weinig verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. Ondanks het feit dat nu de top-100 uit beide sectoren is onderzocht. Dat wil niet zeggen dat de markt stilstaat.

Lees verder