Patiëntportaal bij GGZ-instellingen beperkt ingezet en niet servicegericht


In dit rapport treft u de resultaten van het onderzoek onder grote geïntegreerde GGZ-instellingen naar de stand van zaken met betrekking tot patiëntportalen aan. Uit het onderzoek blijkt dat tien instellingen een patiëntportaal hebben gerealiseerd. Daarbij zien we dat de portalen nog niet veel door patiënten worden gebruikt. Dit komt volgens ons omdat de patiëntportalen nog niet voldoende aansluiten bij de behoefte van de patiënt, namelijk servicegerichtheid en gemak.

Op hoofdlijnen concluderen wij uit het onderzoek het volgende.

  • Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat een derde van de grote 26 geïntegreerde GGZ-instellingen een patiëntportaal aanbiedt aan patiënten. Twee derde heeft nog geen patiëntportaal of heeft niet deelgenomen aan het onderzoek.
  • Tussen het aanbieden van een patiëntportaal en het daadwerkelijk gebruik door de patiënt zit een wereld van verschil. Uit het onderzoek blijkt dat er al relatief veel functionaliteit wordt aangeboden maar dat er slechts beperkt gebruik van wordt gemaakt. Slechts 10% van de patiënten heeft in ieder geval een enkele keer ingelogd. De vraag die dit oproept is of de functionaliteit die het huidige portaal biedt, voldoet aan de behoefte van de gebruikers.
  • Deelnemers beschikken over relatief weinig monitoringsmogelijkheden om naast het inloggen het verdere gebruik van de patiëntportalen inzichtelijk te maken. Dit maakt het lastig om op het gebruik van de portalen te sturen en doorontwikkeling vorm te geven.
  • Wat opvalt is dat afspraak plannen, chatten en gegevens wijzigen bijna niet worden aangeboden binnen de huidige generatie portalen. Afspraak plannen en gegevens wijzigen staan volgens de deelnemers in de top drie belangrijkste functionaliteiten van een patiëntportaal.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek vrijblijvend contact op met Joren!

Lees ook ons onderzoek patientenportalen onderzoek bij ziekenhuizenTerug naar het overzicht

Wilt u weten waarin uw GGZ-instelling goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is?

Bent u benieuwd of u veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere GGZ-instellingen? Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren?

Doe mee met de ICT Benchmark GGZ

Gerelateerde publicaties

In onze zorg- en ICT-adviespraktijk zijn selecties en implementaties van ECD’s nog steeds aan de orde van de dag. Hoe ver staan we af van het ECD 3.0? In deze uitgave geven wij en elf ECD-leveranciers onze visie op de doorontwikkeling van het ECD.

Lees verder

De jaarlijkse inventarisatie van M&I/Partners naar het gebruik van elektronisch cliëntendossiers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg laat dit keer weinig verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. Ondanks het feit dat nu de top-100 uit beide sectoren is onderzocht. Dat wil niet zeggen dat de markt stilstaat.

Lees verder