Patiëntenportaal heeft weinig impact


Zorgvisie ICT - Steeds meer ziekenhuizen zetten een patiëntenportaal in. In vergelijking tot de toename van 2015 naar 2016 is de snelheid er af. Uit onderzoek van M&I/Partners blijkt echter dat maar 25 procent van de patiënten in de ondervraagde ziekenhuizen door de zorgprofessionals wordt verwezen naar het portaal. 

Hieruit komt naar voren dat de portalen nog geen vast onderdeel zijn van het standaardzorgproces. Zowel onder patiënten als zorgverleners worden de mogelijkheden nog beperkt benut. Hoewel er in absolute zin weinig klachten van patiënten binnenkomen over patiëntenportalen, gaat toch 36 procent over het gebrek aan informatie.

Slechts 25 procent van de patiënten wordt door zorgprofessionals actief verwezen naar het portaal. Daaruit blijkt dat het faciliteren van een patiëntenportaal in zijn huidige vorm nog weinig impact heeft op het werk van de zorgprofessional.

Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners verwacht dat hier snel verandering in zal komen. 'Het gebruik van portalen zal toenemen. Waren ziekenhuizen in 2015 vooral bezig een patiëntenportaal te implementeren, nu willen steeds meer ziekenhuizen die een portaal hebben, dit naar een volgend niveau brengen. Zij zetten ambitieuzere doelstellingen neer. De voorsprong behouden of zelfs uitbreiden en meer inzetten op regionalisering zijn gehoorde ambities.'

Van Luxemburg denkt dat dankzij de door de overheid beschikbaar gestelde subsidie het aantal patiëntenportalen fors zal groeien. ‘Het Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt & Professional Programma (VIPP) biedt subsidie aan NVZziekenhuizen.

Het uitgangspunt van de subsidie is dat patiënten in 2020 digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Dit is niet vrijblijvend omdat weten regelgeving inzage in het dossier gaat afdwingen. Het programma kent twee onderdelen die geborgd moeten worden in een beveiligd patiëntenportaal of link naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Enerzijds de uitwisseling van patiëntgegevens en anderzijds – als onderdeel van patiëntgegevens – specifiek de uitwisseling van medicatiegegevens.

Deze ontwikkeling versnelt de veranderende rol van de patiënt in het zorgproces en draagt bij aan meer ervaren regie en kwaliteit. De patiëntenportalen zijn een onderdeel van de veranderende relatie tussen zorgverleners en patiënt.'
Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Het eind van de grote EPD-implementaties is in zicht. De tijd van duurzame digitale transformatie is definitief aangebroken. Deze nieuwe tijd betekent betere en efficiëntere zorg. De voordelen zijn niet langer te ontkennen maar de volgende vraag is: hoe nu verder naar een toekomstbestendige zorg? De mogelijkheden van een verdere integratie zijn eindeloos. 

Lees verder

Het optimaal benutten van het EPD wil in de meeste ziekenhuizen nog niet vlotten. Zorgprofessionals benoemen als knelpunten de onbetrouwbaarheid van data, het missen van informatie en de lange zoektochten door het systeem op zoek naar de juiste informatie. Soms voelt het als een ‘draak van een systeem’. Wij delen zes tips voor het optimaliseren van het EPD en het organiseren van veranderkracht.  

Lees verder