E-Health: Hoe dan?


Bij E-Health is het niet belangrijk dat we opleveren wat we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Het is belangrijk dat we iets maken dat de doelgroep gaat gebruiken, iets dat hen toegevoegde waarde biedt. Hoe dat er dan precies uitziet en wat daarvoor nodig is, wordt gaandeweg het traject duidelijk.

Agile e-Healthontwikkeling

E-Healthontwikkeling heeft alleen kans van slagen als de doelgroep heel direct wordt betrokken bij de ontwikkeling. Niet in een klankbordgroep op afstand, maar dichtbij of zelfs in het ontwikkelteam. Het is van belang dat we dingen kunnen uitproberen, snel feedback krijgen en stap voor stap kunnen verbeteren. Weinig papier, veel met elkaar.

Een scrum-aanpak past perfect bij het ontwikkelen van E-Health. Niet alleen bij het ontwikkelen van de techniek, maar ook bij het inzetten van E-Health in organisaties. Want ook dat is een vorm van ontwikkelen: hoe moeten processen worden aangepast, welke vaardigheden moeten medewerkers leren, welke instructies hebben cliënten nodig, welke werkafspraken moeten we maken?

Betrokken management

Belangrijke voorwaarden voor het slagen van scrum in een organisatie is betrokken management dat faciliteert, snelle besluitvorming en dat vertrouwen geeft aan de teams. Tijd en aandacht vrij willen maken voor zaken die zij belangrijk vinden en daarin duidelijke keuzes maken.

Experimenteren

E-Health is voor de meeste organisaties en cliënten iets nieuws. Het is daarom een kwestie van experimenteren en leren. Durf initiatieven te starten, ook al is de impact nog niet op alle aspecten in kaart gebracht. Maar durf ook initiatieven te staken als blijkt dat het niet oplevert wat ervan werd gehoopt. Staken is geen falen. Het hoort bij leren.

De 70-20-10 regel

Veel zorgorganisaties zijn druk met hun ICT-voorzieningen. Nieuwe mogelijkheden, hoge verwachtingen en nieuwe regelgeving zorgen voor veel werk op de ICT-afdeling. Maar voor je het weet ben je op ICT vlak alleen bezig met de bestaande zaken op orde krijgen en mis je de aansluiting met wat cliënten, medewerkers en zorgmanagers echt willen. Daarom hanteren wij de 70-20-10 regel.

  • Besteed 70% van het ICT budget, de tijd en de aandacht aan 'going concern': zoals veranderende wet- en regelgeving, noodzakelijke updates van applicaties.
  • Besteed 20% van het geld, de tijd en de aandacht aan geplande ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het invoeren van mobiel werken.
  • Besteed vervolgens 10% van het geld, de tijd en de aandacht aan experimenten met E-Health, voor echte zorgvernieuwing.

Enthousiasme

Minder papier, meer samen, leren, ontdekken, minder bureaucratie, snelle besluitvorming. Veel medewerkers vinden dat heerlijk. Sommige medewerkers en managers vinden dat ook bedreigend en eng. Een belangrijke slaagfactor van E-Health is het enthousiasme van de betrokkenen. Samen mooie dingen maken, begin met een klein enthousiaste groepje en laat het als een olievlek groeien, kijk waar de energie zit. Dit geldt ook voor het product: Een frisse, uitnodigende vormgeving is randvoorwaarde.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over zorginnovatie door PGO’s, ECD’s en digitale ketensamenwerking contact met ons op!Terug naar het overzicht

eHealth in uw organisatie tot een succes maken?

De 'eHealthreis: een praktische gids naar succes' geeft u stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden.

Naar de eHealthreis

Gerelateerde publicaties

Rondetafelgesprek met bestuurders in de zorg. Wat staat zorgorganisaties te wachten op het gebied van innovatie, e-health en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Hoe ga je als bestuurder om met deze ontwikkelingen? Die vragen stonden centraal in een rondetafelgesprek van M&I/Partners met zes bestuurders in de care.

Lees verder

De afgelopen jaren zijn er diverse VIPP-programma’s geïntroduceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling te versnellen. Het aantal VIPP-programma’s en initiatieven worden steeds verder uitgebreid en complexer. Vanuit M&I/Partners hebben we de samenhang en de verschillen van het VIPP-landschap in kaart gebracht.

Lees verder