Wat vraagt de Omgevingswet van overheden op ICT-gebied?


Bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet is digitale informatievoorziening cruciaal voor succes. Als overheidsorganisatie kan je daarin nu al voorbereidend werk doen. Dat waren de belangrijkste conclusies van een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers van gemeenten en veiligheidsregio’s.

De plannen voor de nieuwe Omgevingswet worden in brede kring ervaren als een stap vooruit. Dat zei Miriam de Best van M&I/Partners tijdens de aftrap van de discussiebijeenkomst. De huidige wetgeving is divers en onoverzichtelijk. ‘Burgers en bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn, en ambtenaren eigenlijk evenmin. Wie een initiatief wil ontplooien in de fysieke leefomgeving, heeft te maken met verschillende loketten, en dat kost tijd en energie. Dat levert alleen maar ergernis op.’

De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, gaat hieraan naar verwachting een einde maken. ‘De invulling van de leefomgeving en de realisatie van ruimtelijke projecten kan eenvoudiger, sneller en flexibeler worden. Ruimtelijke informatie wordt breder gedeeld. Dat betekent dat alle betrokkenen – dus vertegenwoordigers van overheid, burgers én bedrijven – toegang krijgen tot alle relevante informatie, in termen van regels en beperkingen. En uiteraard moet die informatie juist zijn, want het is de basis van allerlei besluiten en plannen. Je moet op de kwaliteit van de informatie kunnen vertrouwen. Die opdracht is duidelijk.’
Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Om succesvol aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het belangrijk om vooraf de ambitie en strategische keuzes te bepalen. Dit geeft ‘richting’ aan de uitvoering van het programma en de onderliggende projecten. Het voorkomt ruis, zorgt voor sturing en maakt het concreter en meer behapbaar. Wij hebben zeventien vragen opgesteld die uw organisatie helpen om handvatten te creëren en richting geven aan de voorbereiding op de OW/DSO.

Lees verder