Praktische handvatten voor de Omgevingswet


Hoe komt u van 'nu' naar 'straks', waar het gaat om digitalisering en de Omgevingswet? Hoe kan ICT u helpen uw visie op de nieuwe werkwijze en samenwerking te realiseren?

Zoals het er nu naar uitziet, gaat in 2022 de nieuwe Omgevingswet in. De informatievoorziening aan burgers op het vlak van de fysieke leefomgeving gaat hierdoor ingrijpend veranderen.

ICT speelt daarbij een doorslaggevende rol. Het digitale omgevingsloket (DSO) maakt het mogelijk aan de eis van de Omgevingswet te voldoen dat alle betrokkenen een gelijke informatiepositie hebben. Via dit loket komt iedereen te weten wat er kan en mag in de fysieke leefomgeving. Dit alles ondersteund met goed kaartbeeld.

Dat klinkt op papier goed, maar in de praktijk zijn er de nodige praktische zaken die om een oplossing vragen; deze en andere vragen zijn beantwoord in de deelsessie.

Effectief inspelen op de Omgevingswet?Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Er ontstaat ruimte voor denken over transformatie van het sociaal domein. Hoe gaan we het naar de toekomst toe nou echt doen in het sociaal domein? Diezelfde vraag is echter ook aan de orde voor andere domeinen in het gemeentelijke aandachtsveld. Tijd voor een pleidooi voor integraal transformeren.

Lees verder