Praktische handvatten voor de Omgevingswet


Hoe komt u van 'nu' naar 'straks', waar het gaat om digitalisering en de Omgevingswet? Hoe kan ICT u helpen uw visie op de nieuwe werkwijze en samenwerking te realiseren?

Zoals het er nu naar uitziet, gaat in 2022 de nieuwe Omgevingswet in. De informatievoorziening aan burgers op het vlak van de fysieke leefomgeving gaat hierdoor ingrijpend veranderen.

ICT speelt daarbij een doorslaggevende rol. Het digitale omgevingsloket (DSO) maakt het mogelijk aan de eis van de Omgevingswet te voldoen dat alle betrokkenen een gelijke informatiepositie hebben. Via dit loket komt iedereen te weten wat er kan en mag in de fysieke leefomgeving. Dit alles ondersteund met goed kaartbeeld.

Dat klinkt op papier goed, maar in de praktijk zijn er de nodige praktische zaken die om een oplossing vragen; deze en andere vragen zijn beantwoord in de deelsessie.

Effectief inspelen op de Omgevingswet?Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet is digitale informatievoorziening cruciaal voor succes. Als overheidsorganisatie kan je daarin nu al voorbereidend werk doen. Dat waren de belangrijkste conclusies van een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers van gemeenten en veiligheidsregio’s.

Lees verder

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerde het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet met als thema 'Werkende ketens in de Omgevingswet'. André van Nijkerken was een van de tafelgasten tijdens het het plenaire deel van de landelijke inspiratiedag.

Lees verder