In 17 vragen succesvol aansluiten op het DSO


Om succesvol aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het belangrijk om vooraf de ambitie en strategische keuzes te bepalen. Dit geeft ‘richting’ aan de uitvoering van het programma en de onderliggende projecten. Het voorkomt ruis, zorgt voor sturing en maakt het concreter en meer behapbaar. Wij hebben zeventien vragen opgesteld die uw organisatie helpen om handvatten te creëren. Betrek daarbij de gehele organisatie en het bestuur. Leg ambities en strategische keuzes vast zodat u daar in de projecten later houvast aan heeft.

In 17 vragen succesvol aansluiten op het DSO

De implementatie van de Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Deze vragen helpen uw organisatie kritisch te kijken naar wat de organisatie nu echt moet, maar vooral wil veranderen.

 1. Bestuur: regelen of loslaten?
 2. Bestuur: meedenken of afvinken?
 3. Bestuur: optimaal gebruik maken van lokale bestuurlijke afwegingruimte of overnemen landelijk vastgestelde basisbeschermingsnormen?
 4. Dienstverlening: aanleiding voor totale vernieuwing of uitgaan van ingezette lijn voor dienstverlening?
 5. Dienstverlening: eigenaarschap van werkproces divers belegd of werken met casemanagers die integraal werken?
 6. Instrumenten: omgevingsvisie: vernieuwend of ‘nietje’ door bestaand beleid?
 7. Instrumenten: omgevingsvisie: dynamisch of statisch?
 8. Instrumenten: omgevingsvisie: aansluiten bij participatietraject Missie | Visie of aparte participatietrajecten?
 9. Instrumenten: omgevingsplan: huidige regelgeving met een ‘nietje’ erdoor of vernieuwing en deregulering?
 10. Instrumenten: meer vergunningsvrij of lokaal aanvullende eisen stellen?
 11. Participatie: informeren of co-creëren?
 12. Participatie: differentiatie of standaardisering van participatie?
 13. Participatie: loslaten of regisseren?
 14. Ketenpartners: regionaal afstemmen of lokaal onderscheiden?
 15. Ketenpartners: leidend of volgend?
 16. Organisatie: huidige organisatie(structuur) passend of wijzigingen nodig?
 17. Financiën: toe naar één Omgevingsbudget of budgetten per beleidsthema behouden?

Wij helpen u graag

Wij zijn er van overtuigd, en hebben hiermee inmiddels de nodige ervaring opgedaan, dat het uitwerken van deze vragen tot snellere en beter gedragen resultaten leidt. Heeft u hulp nodig bij het bepalen van deze kaders, wellicht bij het opstellen van een pragmatisch en kwalitatief hoogwaardig programmaplan/projectplan of bij de (technische) aansluiting op het DSO? Wij helpen u graag.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

De Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet komen eraan. Dit betekent een meer integraal omgevingsrecht dat nieuwe instrumenten, andere werkwijzen, andere samenwerking met ketenpartners en dus ook een andere informatievoorziening met zich mee brengt. Vier maatregelen om u voor te bereiden op de Omgevingswet.

Lees verder