Meer dan 170 woorden? Grote kans op agressie


16 januari 2016

Nieuwe inzichten en een betere zorg. Dat waren de belangrijkste resultaten van een jubileumonderzoek dat M&I/Partners ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan kosteloos uitvoerde bij het UMC Utrecht. 'Onze data-analyse bracht zaken aan het licht die voor iedereen een aangename verrassing waren'.

De opdrachtgever, de afdeling psychiatrie van het UMCU, wilde graag weten of big data-analyses kunnen bijdragen aan een betere, meer gepersonaliseerde behandeling van patiënten. Zorgverleners kampen met te weinig inzicht in het voorkomen en behandelen van psychiatrische klachten, en nieuwe technieken zoals big data kunnen mogelijk aanvullende informatie bieden.

De resultaten van het onderzoek waren opmerkelijk. ‘We richtten ons onder meer op de verslagen die verpleegkundigen schrijven in de vrije tekstvelden van het EPD. Die verslagen bleken al snel een belangrijke bron van informatie. Niet alleen om wát er werd geschreven, maar ook hoeveel. Als er twee dagen lang een verslag werd geschreven van meer dan 170 woorden, dan bleek bij mannen de kans op een agressie-incident de volgende dag heel groot. Dat is natuurlijk uiterst waardevolle informatie. Als je weet wat je kunt verwachten, ben je in de gelegenheid maatregelen te nemen.’

Afkickverschijnselen

Een ander belangrijk inzicht was het volgende: op de vijfde dag na de opname van een cliënt is de kans op agressie het grootste. ‘Dat was uiteraard nieuw voor ons, maar het bleek ook nieuw voor de zorgverleners. Dit verband was simpelweg nooit aangetoond. De volgende vraag was natuurlijk: waar komt dat door? Na lang zoeken is de hypothese dat dit te maken heeft met afkickverschijnselen. Veel cliënten van de afdeling psychiatrie gebruiken alcohol of drugs. Als ze worden opgenomen, komt daar natuurlijk een einde aan. Rond de vijfde dag van de opname zijn de afkickverschijnselen het zwaarste en we verwachten dat daardoor de agressie wordt veroorzaakt.

‘Ook dat is een waardevol inzicht dat betere zorg mogelijk maakt. De verpleegkundige die de intake doet, vraagt nieuwe cliënten voorzichtiger dan voorheen naar hun alcohol- en drugsgebruik. Zo voelen ze zich vrij een eerlijk antwoord te geven. Is dat antwoord positief, dan krijgen de cliënten medicatie die ontwenningsverschijnselen tegengaat. Iedereen is daarbij gebaat, zorgverleners én cliënten.’

Privacy en bruggenbouwen

Als slot van het project zijn lessons learned geformuleerd. De belangrijkste zijn dat je zorgvuldig moet omgaan met privacy, en dat er een bruggenbouwer nodig is tussen zorgverleners en data-analisten. ‘Die twee groepen spreken een heel verschillende taal,’ licht M&I/Partners toe. ‘De kans is groot dat ze elkaar op de werkvloer niet verstaan. Bij een project als dit heb je iemand nodig die beide werelden kent en beide talen spreekt. Pas dan heb je een optimaal resultaat van je inspanningen.’

Doenload hieronder de lessons learned van het Big Data project. In deze publicatie vindt u de geleerde lessen die wij samen het UMCU tijdens de uitvoering van dit project ondervonden. Ook vindt u een samenvatting van de aanpak.


Laat uw gegevens achter en ontvang de lessons learned van onze Big Data jubileumopdracht


Gerelateerde publicaties

Data krijgt een steeds belangrijkere plek in de informatievoorziening van organisaties. De specifieke kennis van dataspecialisten én de brede blik van architecten op de werking en kwaliteit van de informatievoorziening als geheel zijn allebei nodig. Nog te weinig organisaties besteden expliciet aandacht aan het samenbrengen van beide werelden. Gevolg is dat veel data-initiatieven blijven hangen in de experimenteerfase en dat implementatie en inproductiename achterblijven.

Lees verder

Veel gemeenten worstelen met het invoeren van datagedreven werken. Een hip onderwerp dat veel potentie heeft en in menig i-Visie en informatiestrategie van gemeenten een thema is. Vanuit de jaarlijkse ICT benchmark gemeenten ziet M&I/Partners dat veel organisaties moeite hebben om een ontwikkelde visie op datagedreven werken te vertalen naar concrete acties en stappen.

Lees verder