Patiëntportalen in ziekenhuizen verdriedubbeld


Het aanbod van patiëntportalen wordt groter. Het aantal ziekenhuizen dat een patiëntportaal aanbiedt is sinds vorig jaar verdriedubbeld van 7,78% naar 22,61%. De informatie en functionaliteiten die er in beschikbaar zijn blijven echter beperkt. Niet alle specialismen participeren en het aantal functionaliteiten blijft ook achter op de ontwikkeling. Daarnaast blijven zorgverleners nog steeds belemmeringen voelen bij de implementatie van patiëntportalen.

Er is een verdriedubbeling te zien in het aantal patiëntportalen in Nederland. 22,61% van de ziekenhuizen stelt een patiëntportaal ter beschikking voor de patiënt ten opzichte van 7,78% in 2015. Een patiëntportaal is dus voor steeds meer patiënten beschikbaar. Helaas bevat het portaal in veel gevallen nog niet alle medische data. Dit wil zeggen dat niet alle specialismen hun medische data open stellen.

In het onderzoek ‘Patiëntportalen ziekenhuizen nog erg beperkt’ van M&I/Partners in 2015 voorspelden we dat patiëntportalen in grotere mate gingen koppelen met PGD’s en devices. Helaas is deze trend nog niet terug te zien bij de beschikbare functionaliteiten van patiëntportalen. Uit het onderzoek patiëntportalen 2016 blijkt dat het aantal nieuwe functionaliteiten binnen patiëntportalen tegenvalt. Voor veel ziekenhuizen was 2015 het jaar waarin ze live gingen met hun patiëntportaal. Bij de ziekenhuizen waar al een patiëntportaal beschikbaar was zien we een geringe stijging in het aantal nieuwe functionaliteiten. Alleen het zelf registreren van medicatie en het aanvragen van herhaal recepten binnen patiëntportalen ging afgelopen jaar bij een aantal ziekenhuizen live.

M&I/Partners en de E-health monitor 2015 van de Nictiz bevestigen dat zorgverleners nog steeds belemmeringen voelen bij de implementatie van patiëntportalen. Dit is ook terug te zien in de uitkomsten van dit onderzoek. Binnen de 22,61% ziekenhuizen die een patiëntportaal aanbieden nemen nog steeds niet alle specialismen deel aan het portaal. Patiënten hebben hierdoor nog geen toegang tot al zijn/haar medische gegevens, en kunnen niet bij alle specialismen online een afspraak inplannen.

In de toekomst is de verwachting dat patiëntportalen samensmelten of vervangen worden door zorgorganisatie overstijgende en meer patiëntgeoriënteerde uitwisselingsplatformen. Een voorbeeld van zo’n platform is een regioportaal waar in een regio meerdere zorgorganisaties op aangesloten zijn.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Kort geleden sprak ik een klant, de directeur van een grote zorginstelling, die me een eenvoudige maar lastig te beantwoorden vraag stelde. Waarom, wilde hij weten, is ICT niet alleen duur in de aanschaf, maar vooral ook in het onderhoud en het beheer?

Lees verder