Belofte van gepersonaliseerde zorg | CIO-platformbijeenkomst


In oktober 2018 stond de CIO-platformbijeenkomst in het teken van de belofte van gepersonaliseerde zorg. Hoe gaan partijen in het zorgveld hiermee om? Welke aanpak is volgens hen succesvol en wat kunnen we leren van ervaringen in de praktijk?

Gepersonaliseerde zorg

Persoonlijke zorg is een adagium binnen zorginstellingen. Wat begon als een extra, is inmiddels noodzaak geworden. Welke belofte kent ‘gepersonaliseerde zorg’ in de praktijk? Transparantie over zorgprestaties voor patiënten, druk op tarieven, beleid van zorgverzekeraars, nieuwe technologieën en de veelheid van diagnostische gegevens maken dat gepersonaliseerde zorg onontkoombaar is. Gepersonaliseerde zorg vraagt om samenwerking door zorginstellingen, patiënten en verzekeraars. Uitwisseling en inzet van patiëntinformatie en gestroomlijnde processen zijn randvoorwaardelijk. Hoe gaan partijen in het zorgveld hiermee om? Welke aanpak is volgens hen succesvol en wat kunnen we leren van ervaringen in de praktijk?

Henk Gerla, lid Raad van Bestuur zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, trapte de middag af en ging in zijn presentatie in op de juiste zorg, op de juiste plaat en het juiste moment. Ellen Maat, directeur Strategie Kwaliteit & Innovatie bij Cordaan, nam ons mee in de wereld van Cordaan, de focus op de cliënt en welke eisen persoonlijke en passende zorg stellen aan de informatievoorziening en informatie-uitwisseling. Richard Kamman, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, sloot als laatste spreker af met een mooi verhaal over next level in de zorg voor kinderen met kanker.
Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Digitalisering is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering, dat je iemand nodig hebt met een strategische visie. Iemand die functioneert en communiceert op het niveau van de raad van bestuur of vlak daaronder. Helaas is dat inzicht, nog vaker dan je denkt, niet overal doorgedrongen in de bestuurskamers van de Nederlandse ziekenhuizen. Een CIO is een voorwaarde om de mogelijkheden van ICT echt te benutten. 

Lees verder