Coronacrisis: de CIO in ziekenhuizen


De coronacrisis zorgt voor een enorme versnelling op de inzet van digitale middelen en technologiën door ziekenhuizen. Welke technologie ook wordt gekozen, de grootste uitdaging blijft het komen tot uniformering van werkafspraken en aansluiting van de oplossing op de bestaande werkprocessen. Uit een onderzoek en verschillende gesprekken met CIO’s in ziekenhuizen geven we drie concrete tips voor succesvolle implementatie.

Versnelling digitale middelen

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon). Voor CIO’s in ziekenhuizen blijkt dit niet anders. Terwijl ziekenhuizen druk bezig waren met het ontwikkelen en uitwerken van hun digitale strategie voor de zorgtransformatie nam Covid-19 de leiding. De coronacrisis zorgt voor een enorme versnelling op de inzet van digitale middelen door ziekenhuizen. Welke middelen ook worden gekozen en ingezet, het blijft vaak een uitdaging om strategie, beleid, middelen en werkprocessen te integreren in de bestaande werkprocessen en aan te laten sluiten op het bestaande beleid.

1. Digitale middelen in behandeling van corona

 • Op afstand meten en doorgeven van vitale waarden (slimme pleisters, ‘COVID-box’ van LUMC met bloeddruk-, saturatie en thermometer)
 • Apps om verspreiding te analyseren
 • Aanpassingen voor registraties in het EPD

2. Digitale middelen in de (landelijke) coördinatie van zorg

 • Capaciteitsmanagement / hospital control centers
 • Beelduitwisseling zoals ExitDVD
 • Dashboards op bedbezetting, besmettingen en isolaties

3. Digitale middelen in diagnostiek

 • Zelfcheck apps, zoals de OLVG Coronacheck
 • Inzet van artificiële intelligentie op CT-beelden
 • Gebruik van de Corona-score

4. Digitale middelen om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan

 • Web- en videoconsults
 • Telemonitoring voor chronische patiënten

5. Faciliteren van thuiswerken door ziekenhuismedewerkers

 • Beeldbellen
 • Gedeelde online omgevingen

 Succesvolle implementatie

Ziekenhuizen zorgden ervoor dat in zeer korte tijd de beschikbare IC-capaciteit opgeschaald kon worden. Afdelingen Medische Technologie en ICT speelden een belangrijke rol in de realisatie van extra capaciteit en bovenstaande digitale middelen en technologiën. Welke technologie ook wordt gekozen, de grootste uitdaging blijft het komen tot uniformering van werkafspraken en aansluiting van de oplossing op de bestaande werkprocessen. Het gevaar ligt in de instrumentele aanpak: “als we de apparatuur maar hebben, dan komt het goed”. Terwijl transformatie vooral betekent anders gaan werken. 

Top 3 voor succesvolle implementatie

In welke samenwerking met medici, bestuur en CIO’s lukt het om wel een duurzaam verbeterd zorgproces te organiseren? Hoe zorg je ervoor dat je niet te snel een keuze maakt gezien de huidige crisissituatie? En welke rol neem je als CIO aan? Uit een onderzoek en verschillende gesprekken met CIO’s kunnen we u drie concrete tips geven voor succesvolle implementatie. 

1. Maak onderdeel uit van de Crisisbeheersorganisatie

Om te zorgen dat de implementatie een succes moet je er vroeg bij zijn. In positie zijn creëert ruimte om in de brainstormfase mogelijkheden aan te reiken, te verkennen en te kiezen. Ga na de keuze voor het resultaat en zorg voor realisatie als betrouwbare partner. CIO hebben immers vaak ook veel ervaring met innovatie en implementatie van digitale middelen.

2. Breng de verandercapaciteit op de werkvloer van het ziekenhuis

Voor succesvolle implementatie van procesaanpassingen moeten informatiemanagers en functioneel beheerders actief meewerken. Dit doe je door op de werkvloer van het ziekenhuis te zijn. Tijdens crises worden “bekende” relatiepatronen gevolgd, zorg dus dat je hier onderdeel van bent. Een agile-aanpak helpt om snel concreet resultaat te boeken.

3. Draag zorg voor duurzame innovatie

Keuzetrajecten die anders jaren duren zijn tijdens de crisis in enkele minuten doorlopen. Er wordt druk geïnnoveerd, waarvan een deel ook na de crisis zijn waarde behoudt. Tijdens een crisis is een plan op papier weinig waard, een gezamenlijk beeld van de toekomst des te meer. Selecteer dus kort-cyclische initiatieven die klaar zijn voor opschaling, op basis van bewezen effect in pilots, en draag als CIO zorg voor duurzame innovatie door opschaling van initiatieven ontstaan tijdens de crisissituatie.Terug naar het overzicht

Op welke wijze maakt u het verschil?

 

We leven in een tijd van ingrijpende maatschappelijke, economische en technologische veranderingen.
Op welke wijze maakt de CIO het verschil bij de digitale toekomst van organisaties?

De antwoorden vindt u in het boek: CIO 3.0

Gerelateerde publicaties

ICT ontwikkelt zich naar een functie die het succes of falen van de organisatie bepaalt. Sterker nog, ICT wordt leidend bij de inrichting van de organisatie. Deze ontwikkeling kent drie fasen.

Lees verder