Outsourcing in de GGZ


GGZ-instellingen worden steeds afhankelijker van ICT. Bovendien wordt ICT steeds complexer. Om alles op ICT-gebied goed draaiende te houden, zijn er dan ook veel verschillende experts nodig. Een instelling kan deze deskundigen in dienst hebben, (deels) inhuren of ervoor kiezen bepaalde delen van ICT te outsourcen. Om na te gaan welke keuzes GGZ-instellingen op dit vlak maken en of hierin grote verschillen zitten, hebben wij een onderzoek uitgevoerd.

Outsourcingbeleid

Opvallend is dat er tussen GGZ-instellingen grote verschillen zijn in visie en beleid rond ICT-outsourcing. Aan de ene kant zijn er instellingen die als beleid hebben om helemaal geen ICT-zaken te outsourcen, tenzij het onontkoombaar is, bijvoorbeeld omdat de GGZ-instelling niet de juiste ICT-kennis heeft of kan aantrekken. Dit geldt zowel voor het outsourcen van bijvoorbeeld ICT-beheer als applicaties (SaaS), omdat deze applicaties niet op een andere manier beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Aan de andere kant zijn er instellingen die als beleid hebben om alle ICT-techniek te outsourcen, zodat ze zich kunnen focussen op hun kerntaken. Omdat het grootste deel van de ICT-techniek generiek is (niet specifiek voor GGZ-sector), leent zich dat volgens hen voor outsourcing.

Iedereen doet wel ‘iets’

Geen enkele van de onderzochte GGZ-instellingen heeft alle techniek geoutsourcet en neemt ICT als beheerde dienst af. Enkele instellingen hebben wel plannen in deze richting.

Eén instelling heeft wel het technisch beheer van de ICT-infrastructuur en het technisch applicatiebeheer geoutsourcet, maar is zelf nog wel eigenaar van de ICT-infrastructuur.

Alle onderzochte instellingen hebben wel bepaalde delen van hun ICT-geoutsourcet. De minimale variant hierbij is dat één of meerdere applicaties als SaaS worden afgenomen. Bijna alle instellingen hebben wel delen van het technisch applicatiebeheer, met name van het EPD, geoutsourcet.

Instellingen die zaken hebben geoutsourcet, geven allemaal kwaliteitsverbetering als motief. Uitbesteden was wenselijk om lacunes in kennis en capaciteit op te vullen. Dit is volgens hen ook in alle gevallen gelukt.

Plannen

Bijna alle instellingen verwachten de komende jaren meer zaken te gaan outsourcen. De plannen hiervoor zijn bij de ene instelling concreter dan bij de andere. Ze variëren van het afnemen van enkele applicaties als SaaS tot en met het afnemen van ICT als beheerde dienst.
De belangrijkste redenen om meer te gaan outsourcen zijn kwaliteitsverhoging en kostenflexibilisering (het vermogen om de ICT-kosten te kunnen laten meebewegen met krimp of groei). Een enkele instelling overweegt (ook) om op ICT-terrein samenwerking met andere GGZ-instellingen te zoeken.

Benieuwd naar de resultaten hoe de onderzochte GGZ-instellingen met (out)sourcing omgaan? Download het onderzoek hieronder!Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Steeds meer organisaties besteden taken op het gebied van ICT-systeembeheer uit aan een externe dienstverlener. Maar hoe houden we de regie over de ICT-activiteiten die we gaan uitbesteden? Ontdek de benodigde rollen, taken en competenties om uw ICT-beheer zorgeloos uit te besteden. 

Lees verder

Werkplekvervanging: gewoon even doen toch? Schijn bedriegt. De vervanging of update van de werkplekken in een organisatie van enige omvang doe je niet zomaar. Het zal niet de eerste keer zijn dat een I&A-manager of projectmanager sneuvelt op een werkplekvervangingstraject. Wat maakt dit zo’n lastige klus? Richard Sitters deelt de tien hindernissen bij het vervangen van de werkplek.

Lees verder