De EPD-keuzes zijn gemaakt


09 juni 2016 | Categorie: ZorgvisieICT

Zorgvisie ICT - Veel ziekenhuizen hebben in 2015 en begin 2016 contracten gesloten vooreen nieuw EPD. Zonder uitzondering met de ‘usual suspects’ Chipsoft of Epic.

Van de ziekenhuizen die sinds ons vorige overzicht in Zorgvisie ICT magazine van maart 2015 (stand per 31 januari 2015) bezig waren een nieuw EPD te selecteren, hebben veertien een contract gesloten met een andere leverancier. Op één ziekenhuis na zijn deze ziekenhuizen nu druk met de implementatie.

Daarnaast zijn er zeventien ziekenhuizen die met Chipsoft een contract hebben getekend om van hun Ezis-product over te stappen op Hix. Voor veel van die zeventien ziekenhuizen betekent dit een herimplementatie met forse impact. Verder lopen er nog enkele selectietrajecten die naar verwachting binnenkort tot contractering leiden.

Een aantal ziekenhuizen heeft zich de afgelopen periode wel op een nieuw EPD georiënteerd, maar de vervolgstappen – om uiteenlopende redenen – ‘on hold’ gezet. En ruim tien ziekenhuizen moeten de overstap van Ezis naar Hix nog contractueel vastleggen. Ons overzicht geeft ook de effecten weer van de consolidatie in de sector. Bevatte ons vorige overzicht nog 88 ziekenhuizen, als gevolg van fusies telt de lijst nu 77 ziekenhuizen. Van deze 77 is in een aantal gevallen sprake van een voorgenomen fusie of vergaande vorm van samenwerking.


Nieuwsgierig geworden? Laat uw gegevens achter en bekijk het overzicht EPD’s in ziekenhuizen in Zorgvisie ICT. Let op deze pagina wordt herladen om de publicatie te openen.


Download het overzicht EPD’s in ziekenhuizen in Zorgvisie ICT:


Gerelateerde publicaties

Ziekenhuizen zijn ICT-organisaties geworden. ICT is niet langer meer ondersteunend bij het primaire proces maar een fundamentele noodzaak voor de uitvoering ervan. Zonder ICT is goede zorg niet meer mogelijk, dat blijkt wel als deze uitvalt.

Lees verder

Het EPD-jaar 2013 kenmerkte zich door turbulentie aan de vraagzijde, 2014 was het jaar van de consolidatie aan de aanbodzijde. 2015 belooft een jaar te worden waarin veel selectieprocedures tot een contract leiden. In de meeste gevallen met ‘the usual suspects: Epic en Chipsoft’. Inclusief een volledige lijst van ziekenhuizen met hun EPD.

Lees verder