EPD-markt versmalt


Het EPD-jaar 2013 kenmerkte zich door turbulentie aan de vraagzijde, 2014 was het jaar van de consolidatie aan de aanbodzijde. 2015 belooft een jaar te worden waarin veel selectieprocedures tot een contract leiden. In de meeste gevallen met ‘the usual suspects: Epic en Chipsoft’. Inclusief een volledige lijst van ziekenhuizen met hun EPD.

Van de ziekenhuizen die het afgelopen jaar bezig waren een nieuw EPD te selecteren, hebben er sinds ons vorige overzicht van januari 2014 vijf een keuze gemaakt. Intussen zijn nog ongeveer negentien ziekenhuizen bezig met een selectietraject. Het overgrote deel daarvan is pas in 2014 echt gestart; zij hebben een offerteaanvraag uitgestuurd. Enkele selecties lopen al langer en komen maar moeilijk tot afronding, de contractondertekening is nog ver weg. De oorzaken daarvan zijn verschillend, maar duidelijk is dat de financiële ruimte krapper wordt. Dat zorgt ervoor dat de financiën een steeds dominanter element in de afwegingen worden.

Een belangrijke drijfveer voor nieuwe selectietrajecten is samenwerking of fusies. Sinds begin 2014 hebben er zeven nieuwe juridische fusies plaatsgevonden, waarbij in totaal vijftien ziekenhuizen betrokken waren. Daarnaast waren in 2014 drie bestuurlijke fusies. Voor 2015 zit nog het nodige in de pijplijn, zoals voorgenomen fusies en fusies die wachten op goedkeuring door de NZa en de ACM. Van de genoemde negentien ziekenhuizen zijn er maar liefst zestien op een of andere manier betrokken bij een samenwerking of (voorgenomen) fusie.

Beperkingen

Het al dan niet vanwege een fusie samenwerken rond een EPD-selectieprocedure wordt soms ingegeven door de eerdergenoemde financiële beperkingen. Vanuit de gedachte dat samen kiezen voor één systeem ervoor zorgt dat kosten gedeeld kunnen worden en zo de totaalkosten beperkt worden. Een inhoudelijke reden om samen op te trekken is dat het nu eenmaal makkelijker is om samen te werken als je beide hetzelfde EPD gebruikt. Wat de aanleiding ook is, samen kiezen compliceert de selectie in de meeste gevallen wel. Bijvoorbeeld doordat de impact van de overstap naar een nieuw systeem afhankelijk is van de bestaande situatie. Als de deelnemende partners verschillende EPD's gebruiken, zijn de lusten en lasten bijna nooit gelijkelijk verdeeld. En dat levert weer allerhande besluitvormings- en implementatietechnische uitdagingen op.

Leveranciers

Aan de aanbodzijde verengt de EPD-markt zich verder richting twee leveranciers. Alle keuzes in 2014 zijn gevallen op ofwel Chipsoft ofwel Epic. Beide leveranciers staan vaak als enige op vrijwel elke shortlist, eventueel aangevuld met de bestaande leverancier. Daar komt bij dat Epic ook nog eens selectief is met betrekking tot de ziekenhuizen waarvoor zij een aanbod wil doen. Valt er eigenlijk wel iets te kiezen? Voor de Chipsoft- en Epic-ziekenhuizen staat 2015 in het teken van het verder uitnutten van de investeringen. Voor de Chipsoft-huizen door de overstap te maken naar HiX.

Van de gebruikers van EZIS 5.x zijn er in 2014 twee overgestapt naar HiX (Lievensberg en WFG). De overige vier HiX-implementaties die in 2014 zijn afgerond betreffen allemaal nieuwe implementaties. Intussen verliezen CSC, quCare en i.s.h.med verder terrein. Siemens/Cerner heeft met Soarian de potentie om een interessant alternatief te worden, maar daarvoor is een succesvolle implementatie in Rotterdam en Groningen een voorwaarde. Dat proces loopt nog. De kleinere aanbieders (MI Consultancy met NeoZIS, Medicore met MC EPD, MCS met EasyCare) lijken hun bescheiden marktaandeel in de ziekenhuizen maar moeilijk uit te kunnen bouwen. Dit in weerwil van het steeds volwassener en vollediger worden van hun oplossingen en hun successen bij zbc’s.

Download hieronder het hele artikel voor een overzicht van EPD/ZIS-leveranciers per ziekenhuis. Stand van zaken 31 januari 2015:Terug naar het overzicht

Optimalisatie en registratielastvermindering?

Haal meer uit uw bestaande EPD met de EPD-Quickscan.

Naar de EPD-Quickscan

Gerelateerde publicaties