ICT-kosten gemeenten stabiel op € 74,- per inwoner


De ICT-kosten per inwoner zijn in 2013 nagenoeg gelijk gebleven en komen uit op € 74,-. 100.000+ gemeenten geven gemiddeld € 19,- per inwoner meer uit dan 100.000- gemeenten. De kosten per werkplek zijn gedaald tot € 6.101,- Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2014 (over boekjaar 2013) van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten.

ICT wordt steeds belangrijker

ICT vervult een steeds belangrijkere rol binnen gemeenten. Zonder ICT zou de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven er anders hebben uitgezien. Veel aspecten van de e-overheidsvoorzieningen zouden niet mogelijk zijn geweest. ICT is daarnaast een essentieel onderdeel van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Des te opmerkelijker is dan ook de stabilisatie van de ICT-kosten per inwoner. Over de periode 2004 – 2013 zijn de ICT-kosten per inwoner binnen een bandbreedte van circa € 64,- tot € 78,- gebleven. De kosten zijn niet evenredig of meer gestegen met het belang en gebruik van ICT binnen de gemeente. De conclusie is dan ook dat ICT de investeringsruimte voor innovatie en vernieuwing binnen haar eigen begroting heeft gevonden door een efficiëntere inzet van de ICT-functie. Zo zijn de kosten voor hardware en de kosten voor het technisch beheer de afgelopen jaren gedaald.

Omvang gemeente van invloed op hoogte ICT-kosten

Net zoals voorgaande jaren realiseren gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners gemiddeld lagere ICT-kosten per inwoner: € 62,- tegenover € 81,- voor 100.000+ gemeenten. Er zijn verschillende redenen waarom de 100.000+ gemeenten gemiddelde hogere ICT-kosten per inwoner hebben. Grote gemeenten hebben een omvangrijker takenpakket, dat meer inzet van ICT vraagt. Daarnaast is er sprake van meer complexiteit in de informatievoorziening en wordt er een hoger niveau gevraagd van de ICT-dienstverlening.

ICT-kosten per ICT-werkplek gedaald tot € 6.101,-

De gemiddelde ICT-kosten per ICT-werkplek zijn over de periode 2004 tot en met 2013 met 19% gestegen. Aan die stijging is dit jaar een eind gekomen. Ten opzicht van vorig jaar zijn de ICT-kosten per ICT-werkplek met 8,7% gedaald, van € 6.685,- tot € 6.101,-. De oorzaak is een stijging van het aantal werkplekken tot ruim 1,4 werkplekken per medewerker bij gelijkblijvende kosten. Het aantal werkplekken stijgt door de toename van het aantal devices (vaste werkplek, laptops en tablets).

Personeel en Software gezamenlijk 76% van de totale ICT-kosten

Ook dit jaar geldt dat Software en Personeel (bestaande uit eigen ICT-formatie en inhuur) het grootste gedeelte van de totale ICT-kosten voor hun rekening nemen. Sinds 2009 ligt dit gezamenlijke percentage rond de 74%. De kosten van het ICT-object Personeel zijn procentueel (ten opzichte van de andere ICT-objecten) gestegen tot bijna 50% van de totale ICT-kosten. We constateren al geruime tijd het effect van ‘communicerende vaten’ tussen Personeel en Software. Kleine gemeenten geven relatief meer uit aan Software, grote gemeenten aan Personeel. Per saldo ligt het percentage altijd rond de 74%.

Krijg ook zicht op uw ICT-kosten

Bent u zich bewust van uw huidige ICT-kosten en kwaliteit? Hoe is dit bij andere gemeenten georganiseerd? Waar liggen voor u verbeterpunten? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u met de ICT Benchmark Gemeenten.

Meer informatie?

Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Pim.Terug naar het overzicht

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Gerelateerde publicaties

Care-instellingen werken steeds meer digitaal. Dit blijkt uit een stijging van het aantal werkplekken per FTE. De ICT-kosten ten opzichte van de omzet bedragen dit jaar gemiddeld 3,6%, in 2014 was dit 2,9%. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Care van M&I/Partners.

Lees verder

De ICT-kosten per inwoner bedragen in 2014 € 72, een daling van 3%. Burgerzaken en Sociale zaken & Werkgelegenheid zijn de primaire processen met de hoogste ICT-kosten. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015 van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten.

Lees verder