VVA-informatisering sluit aan als samenwerkingspartner bij de ICT Benchmark Woningcorporaties van M&I/Partners


In 2002 namen CorpoNet (destijds rechtsvoorganger NetwIT), Henk Korevaar (destijds F-fectis) en M&I/Partners het initiatief tot de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties. Jaarlijks doen tussen de 30 en 40 woningcorporaties mee aan deze benchmark. Dit jaar werd de benchmark voor de 22e keer uitgevoerd. Ter verdere versterking van de benchmark alsmede de borging van de continuïteit treedt VVA-informatisering - inmiddels ruim 16 jaar gewaardeerd adviespartij in de sector - als samenwerkingspartner tot de samenwerking toe.

Henk Korevaar: “Weliswaar loop ik met mijn 70 jaar nog steeds over van nieuwe ideeën en ben ik nog volop actief in onder meer de woningcorporatiesector. Het wTCO-initiatief is betekenisvol voor de sector en verdient continuïteit waarvoor we met VVA als samenwerkingspartner nu een goede stap zetten.”

Patrick van Eekeren, partner, en mede-initiatiefnemer wTCO: “M&I/Partners heeft op enig moment de focus gelegd bij organisaties in de publieke en semi-publieke sector, met een accent op organisaties in zorg en overheid. Ook in die sectoren zijn we gekend als benchmarkpartij. Omdat digitalisering ook in de woningcorporatiesector nog steeds verder aan belang wint, is het goed om met VVA nog meer sectorspecifieke kennis en ervaring aan boord van het benchmarkteam te hebben.”

Ter illustratie over het groeiende belang van ICT binnen de sector, de ontwikkeling van één van de kengetallen uit de benchmark: inmiddels geeft een corporatie jaarlijks gemiddeld 186 euro per VHE uit aan ICT. Bij de start in 2002 lag dit bedrag net iets onder de 100 euro per VHE. In de benchmark wordt inmiddels niet meer alleen naar de kosten van ICT gekeken, maar ook naar volwassenheid van de ICT-processen en digitale volwassenheid. In essentie gaat het om het delen van inzichten met betrekking tot het beheersen van ICT-kosten én het realiseren van toevoegde waarde voor de klantdienstverlening en bedrijfsvoering met behulp van ICT. In maart 2024 start de 23e editie van de ICT Benchmark Woningcorporaties. Voor meer informatie en inschrijven, zie: www.wtco.nl. 

Leen Spaans, secretaris CorpoNet, en mede-initiatiefnemer wTCO: “Als CorpoNet hebben wij het wTCO-initiatief altijd ondersteund, waarbij we het benchmarkmotto ‘verbeteren door te vergelijken’ van harte onderschrijven. De verdere versterking van het initiatief juichen wij dan ook alleen maar toe.

Martijn Videler, Partner bij VVA, is verheugd met het partnerschap. “De founding fathers van de wTCO benchmark hebben echt iets waardevols geïnitieerd en doorontwikkeld voor de sector. Met plezier brengen we onze marktkennis en -ervaring in. Onder meer bij het interpreteren en duiden van de analyseresultaten. We zien ook kansen om te innoveren en kijken er naar uit om het benchmarkinstrument in dit partnerschap samen door te ontwikkelen.”

samenwerkingspartners ICT Benchmark WoningcorporatiesTerug naar het overzicht

Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Doe dan mee met de ICT Benchmark Woningcorporaties!

Naar de Benchmark

Gerelateerde publicaties

De ICT-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen. In boekjaar 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,5 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent. Het ICT-budget gaat voor 80 procent op aan software en personeel. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners, ronde 2018.

Lees verder

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 82 euro. Deze stijging is het gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging en privacy en de groei van het belang van ICT. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2018 van M&I/Partners uitgevoerd bij 39 gemeenten.

Lees verder