Stijging ICT-kosten ziekenhuizen zet zich voort


Een stijging van de ICT-kosten zet zich voort. De ICT-kosten bedragen bijna 5% van de omzet. Ook uitgedrukt per medewerker nemen de ICT-kosten toe. Het aandeel van de software en ICT-personeelskosten neemt toe tot 75% van de totale ICT-kosten. Zo blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

Stijging zet zich voort

Een stijging van de ICT-kosten zet zich voort, de ICT-kosten bedragen bijna 5% van de omzet. Ook uitgedrukt per medewerker nemen de ICT-kosten dit jaar toe. De ICT-kosten per medewerker zijn gestegen naar gemiddeld € 5.631 per jaar, vorig jaar was dit € 5.175. De demping van de ICT-kosten per werkplek zet zich voort door de groei in ICT-werkplekken. Dit jaar zelfs naar gemiddeld 1,4 ICT-werkplek per medewerker.

Aandeel software- en personeelskosten neemt toe tot 75%

Het gezamenlijke aandeel van de kosten voor software en ICT-personeel neemt toe tot 75% van de totale ICT-kosten. De softwarekosten nemen toe doordat ziekenhuizen steeds meer gebruik maken van applicaties voor de uitvoering van hun primaire en ondersteunende processen. Naast het EPD zetten ziekenhuizen software in voor de acquisitie van beeldmateriaal (PACS1&2), een zorgverleners- en/of patiëntportaal en voor logistieke toepassingen. Het gebruik van steeds meer software en de hiermee gemoeide digitalisering van werkprocessen leiden tot een grotere behoefte aan personeel voor het beheer en hogere eisen aan ICT-volwassenheid.

EPD; meer big-bang scenario’s met meer functionaliteit en hogere kosten

Nieuwe EPD-implementaties zijn de laatste jaren meestal gebaseerd op een ‘big-bang scenario’ met uitgebreide functionaliteiten. In het verleden werden EPD’s zelf ingericht en groeiden zij in de tijd door jaarlijks modules toe te voegen. Hierdoor kenmerken nieuwe EPD-implementaties zich door hogere kosten.

Digitalisering van ziekenhuizen

In de drietrapsraket van digitalisering zijn ziekenhuizen vertegenwoordigd in de eerste schaal ‘Digitaal vastleggen’, de tweede schaal ‘Digitale dossiervoering en procesondersteuning’ en de derde schaal ‘Informatie delen’.

  • Achterblijvers: substitutie bestaande processen. De eerste trap is de wereld van het digitaal vastleggen van gegevens (vooral administratie en basaal dossier). Bijna 30% van de deelnemers bevindt zich nog hierin.
  • Het peloton: nieuwe, betere processen. De tweede gaat over digitale dossiervoering en bijbehorende zorgprocessen waarmee die gegevens intern kunnen worden gedeeld. Met behulp van het EPD optimaliseren veel ziekenhuizen momenteel de kwaliteit en efficiency. Ruim 40% van de deelnemers bevindt zich in deze trap; ‘het peloton’.
  • Koplopers: andere processen. De derde trap is die waarmee het mogelijk wordt gemaakt digitale informatie te delen buiten de muren van het ziekenhuis, in de keten. Bijvoorbeeld met de eerste lijn of voor de patiënt via patiëntportalen. Een kleine 30% van deelnemers zit al in de derde trap en vormen daarmee de koplopers.


Terug naar het overzicht

Bent u benieuwd hoeveel uw ziekenhuis uitgeeft aan ICT per medewerker of werkplek?

Doe mee met de ICT Benchmark Ziekenhuizen

Gerelateerde publicaties

Zorgvisie ICT - Een recente studie toont aan dat beeldmanagement, na IT-investeringen in infrastructuur en het EPD/ZIS, de grootste hap neemt uit het ziekenhuis-ICT-budget. Keuzes over het Radiologie PACS, PACS II en wel of niet Vendor Neutral Archive zijn steeds meer een CIO aangelegenheid. De noodzaak groeit om een ziekenhuisbrede beeldmanagementstrategie te hanteren.

Lees verder

Sinds ruim een half jaar kunnen alle patiënten van het UMC Utrecht hun medisch dossier zelfstandig en zonder vertraging inzien. Een flinke stap vooruit in de zorg-ICT. Om niet te zeggen een kleine revolutie.

Lees verder