ICT-kosten per VHE stabiliseren


In boekjaar 2014 bedragen de ICT-kosten per VHE gemiddeld € 137,-. In boekjaar 2013 was dit € 136,- per VHE. Gemiddeld wordt 29% van de totale ICT-kosten aan het 'primair systeem' uitgegeven. Het aantal ICT-werkplekken per medewerker (in fte) is over de periode 2004 tot en met 2014 toegenomen van 1,1 tot 1,6 ICT-werkplekken. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Woningcorporaties 2015 van M&I/Partners.

Na een stijging van enkele jaren stabiliseren de ICT-kosten per VHE enigszins. In boekjaar 2014 bedragen de ICT-kosten per VHE gemiddeld € 137,-. In boekjaar 2013 was dit € 136,- per VHE. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Woningcorporaties die M&I/Partners dit jaar uitvoerde onder 26 woningcorporaties, die samen goed zijn voor circa 25% van het huurwoningbezit. 'Efficiency van bedrijfsvoering is in de sector een 'hot topic'. Terwijl de roep om meer efficiency toeneemt, is het ook zaak om de dienstverlening aan de huurder te verbeteren. Om de efficiency van de corporatie te verbeteren zetten corporaties in toenemende mate in op ICT, in de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Ondanks dat zien we een stabilisatie in de ICT-kosten per VHE.' 'Opvallend is dat ondanks de toename van inzet en het belang van ICT, de kosten niet evenredig stijgen. De conclusie is dan ook dat ICT de financiële ruimte vanuit de eigen begroting heeft gevonden door een efficiëntere inzet van de ICT-functie.'

Schaalvoordeel corporaties groter dan 20.000 VHE

Schaalgrootte heeft in ieder geval voor corporaties groter dan 20.000 VHE een positief effect op de totale ICT-kosten. Gemiddeld hebben de corporaties, groter dan 20.000 VHE, lagere ICT-kosten; namelijk € 133,- per VHE, Dit is minder dan corporaties kleiner dan 10.000 VHE (€ 141,- per VHE) en corporaties tussen de 10.000 en 20.000 VHE (€ 144,-).

ICT-kosten primair systeem

Gemiddeld wordt 29% van de totale ICT-kosten bij de deelnemende corporaties aan het ‘primair systeem’ uitgegeven. Voor de scope van het primair systeem is gekeken naar welke applicaties de CORA 3.0 primair proces informatiefuncties ondersteunen. Dit is een bredere scope dan alleen de ICT-kosten van ‘standaard’ primair systemen

Toename aantal ICT-werkplekken per medewerker

Het gemiddeld aantal ICT-werkplekken per medewerker (in fte) is over de periode 2004 tot en met 2014 toegenomen van gemiddeld 1,1 tot 1,6 ICT-werkplekken per medewerker. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door 'dubbele' ICT-werkplekken als gevolg van parttimers, externen en doordat steeds meer medewerkers een extra werkplek ter beschikking hebben (bijvoorbeeld een tablet). Hoewel veel corporaties het beleid voeren om het aantal ICT-werkplekken per medewerker te verminderen zien we dus een tegengestelde uitkomst.

ICT-volwassenheid

De benchmark meet ook ICT-volwassenheid. Het proces 'hulp voor eindgebruikers' is net als voorgaande jaren het meest 'volwassen' georganiseerde ICT-proces. Daarna volgen respectievelijk de processen 'Operationele ICT-planning en samenwerkingscultuur', 'ICT-management en -planning' en de 'Beschikbaarheid van ICT.'

Meer weten?

Meer over de resultaten van de ICT Benchmark Woningcorporaties of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Joep.Terug naar het overzicht

Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Doe dan mee met de ICT Benchmark Woningcorporaties!

Naar de Benchmark

Gerelateerde publicaties

De ICT-kosten per inwoner zijn in 2013 nagenoeg gelijk gebleven en komen uit op € 74,-. 100.000+ gemeenten geven gemiddeld € 19,- per inwoner meer uit dan 100.000- gemeenten en de kosten per werkplek zijn gedaald. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark van M&I/Partners.

Lees verder

De integrale ICT-kosten komen dit jaar voor het eerst ruim boven de 5% van de totale omzet uit. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten en kosten voor servers en storage.

Lees verder