Stijging ICT-kosten gemeenten zet ook dit jaar door


10 september 2019

Gemeenten geven in 2018 wederom meer uit aan ICT. De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 84 euro. Verdere digitalisering maakt dat gemeenten inmiddels 2,8 procent van hun begroting uitgeven aan ICT. Ook groeit het ICT-personeel bij gemeenten. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2019 van M&I/Partners uitgevoerd bij 35 gemeenten.

Digitalisering

De stijgende ICT-kosten en personele bezetting zijn het gevolg van een toenemende focus op de toepassing van ICT in de dienstverlening van de lokale overheid. Digitalisering staat bij gemeenten steeds hoger op de agenda. Gemeenten worden ‘ICT intensiever’. Gemeentelijke taken worden vaker ontworpen op basis van ICT (zoals Omgevingswet) in plaats van ondersteund met ICT. Het is dan ook niet verrassend dat hierdoor een steeds groter deel van de gemeentelijke begroting naar ICT gaat. Inmiddels geven gemeenten 2,8 procent van hun begroting uit aan ICT. Personeel en software blijven de hoogste kostenpost. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 82 procent van de totale kosten. In 2005 was dat nog 69 procent. 

Datagedreven werken

Datagedreven werken om de dienstverlening aan medewerkers, inwoners en bestuurlijke besluitvorming te verbeteren, is een voorbeeld van het groeiend belang van digitalisering. Ontwikkelingen als de Omgevingswet, smart city, common ground en regie bij de burger vragen ook steeds meer van de ICT-functie. De stijging in ICT kosten zal in de komende jaren dan ook doorzetten is onze verwachting. 

ICT-kosten per inwoner

De gemiddelde kosten per inwoner voor ICT liggen twee euro hoger dan vorig jaar. Gemeenten, met een inwonertal boven de 100.000, zijn gemiddeld 89 euro per inwoner kwijt zijn aan ICT. Kleinere gemeenten zijn inmiddels gemiddeld 84 euro kwijt aan ICT, vorig jaar was dit nog 76 euro. Middelgrote gemeenten (met inwoneraantal tussen de 60.000 en 100.000) besteden met 78 euro per inwoner relatief het minst aan ICT, een trend die al enkele jaren zichtbaar is.

Ontwikkeling ICT-kosten benchmark Gemeenten

ICT-intensiever

De kosten voor ICT personeel stijgen met 5 procent. De totale omvang van het personeelsbestand bij gemeenten neemt al enkele jaren af. De omvang van ICT personeel daarentegen neemt toe. Zo neemt het aandeel van ICT personeel in de totale capaciteit ook toe. In 2018 bestaat bijna 8 procent van de capaciteit uit ICT personeel. In 2010 bedroeg dit nog 4,5 procent.

Uitbesteden van ICT

Gemeenten investeren in 2018 vooral in meer personele capaciteit van beheerfuncties. Vaak vullen gemeenten deze functies in met extern personeel. Krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds één van de redenen waarom gemeenten meer ICT uitbesteden of tijdelijk extern personeel inzetten. Daarnaast ontwikkelen softwareleveranciers meer in SaaS producten. Het aandeel software dat extern wordt beheerd is inmiddels meer dan 30 procent.

Krijg ook zicht op uw ICT-kosten
Bent u zich bewust van uw huidige ICT-kosten en kwaliteit? Hoe is dit bij andere gemeenten georganiseerd? Waar liggen voor u verbeterpunten? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u met de ICT Benchmark Gemeenten. Volgend jaar organiseren wij de benchmark voor de vijftiende keer.

Download de resultaten


Laat uw gegevens achter en download hier de belangrijkste conclusies en resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten 2019!


Gerelateerde publicaties

De huidige situatie geeft een boost aan de inzet van technologie en e-Healthtoepassingen. Massaal zijn zorgverleners aan het videobellen en worden nieuwe apps in korte tijd geadopteerd. Vóór deze crisis vroegen we ons af of we ons niet te veel laten leiden door de beloften van data, digitalisering en nieuwe technologie? Een terecht en nog steeds actueel punt. Vanuit onze jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen geven we vijf tips aan CIO’s, CMIO’s en CNIO’s om uit hun ICT-investeringen baten te realiseren en vijf tips om met op kosten te sturen.

Lees verder