ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%


De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 79,- euro als gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging & privacy én de groei van het belang van ICT in het sociaal en ruimtelijk domein. Dit is 7 euro meer dan vorig jaar. Dit blijkt uit onze ICT Benchmark Gemeenten 2017, uitgevoerd bij 35 gemeenten.

ICT-functie professionaliseert

De ICT-kosten (boekjaar 2016) zijn gestegen naar 79 euro per inwoner. Grote gemeenten (boven de 100.000 inwoners) geven 83,- euro per inwoner uit aan ICT, kleinere gemeenten gemiddeld 72,- euro per inwoner. De laatste jaren waren de ICT-kosten per inwoner zeer stabiel: tussen de 72,- en 74,- euro. Aan die trend is in 2016 een eind gekomen. Het belang van ICT in de gemeenten groeit en de ICT-functie professionaliseert. De werving voor personeel voor informatiebeveiliging en informatiemanagement wordt gezien als de grootste uitdaging. Deze stijging is nog niet voorbij. Gemeenten zijn namelijk nog lang niet klaar met het inrichten van hun informatiebeveiliging. Daarnaast blijven transformaties als de nieuwe omgevingswet en datagedreven werken een beroep doen op de informatieadviesfunctie.

Personeelskosten

De helft van de ICT-kosten wordt veroorzaakt door personeelskosten en laat tevens ook de grootste stijging zien. Tot vorig jaar waren de software- en personeelskosten communicerende vaten: steeg de een dan daalde de ander. Dat zien we dit jaar niet meer. De ICT-kosten stijgen autonoom. De deelnemende gemeenten geven aan dat de werving van goed ICT-personeel, vooral op de terreinen informatiebeveiliging en informatiemanagement de grootste uitdaging vormt voor de komende jaren.

Percentage ICT-kosten begroting

Door de invoering van de ‘drie decentralisaties in het sociale domein’ is de gemiddelde gemeentebegroting sinds 2015 met zo’n 10 à 15 procent gegroeid. Inmiddels gaat één derde van de gemeentebegroting naar het sociale domein. De ICT-kosten bleven vorig jaar echter gelijk waardoor het percentage ICT-kosten van de begroting daalde naar 2,2 procent. Door de stijging van de ICT-kosten is dat percentage weer terug op het oude niveau van 2,5 procent.

Vorig jaar werden veel ICT-kosten voor het sociale domein betaald uit het transitiebudget. Dit jaar zien we dat die ICT-kosten zijn opgenomen in de ICT-exploitatie. Het percentage ICT-kosten van de begroting is weer terug op het oude niveau van 2,5 procent. Vanuit die optiek zijn de ICT-kosten niet gestegen. De gemeenten zijn immers in takenpakket gegroeid. Relatief geven de gemeenten evenveel geld uit aan ICT als voor de decentralisaties.

Belang van ICT groeit

Het belang van ICT in gemeenten groeit en de ICT-functie professionaliseert. Met name op het terrein van informatiebeveiliging & privacy groeit de ICT-formatie. De kosten van ICT stijgen navenant en die stijging is nog niet voorbij. Gemeenten krijgen in 2018 te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen. Daarnaast vragen ontwikkelingen als de omgevingswet, smart cities en datagestuurd werken steeds meer van de ICT-functie. We voorspellen dan ook niet alleen een stijging van ICT-kosten, maar een die stijging vooral structureel van aard is.

Krijg ook zicht op uw ICT-kosten

Bent u zich bewust van uw huidige ICT-kosten en kwaliteit? Hoe is dit bij andere gemeenten georganiseerd? Waar liggen voor u verbeterpunten? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u met de ICT Benchmark Gemeenten.


Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Pim!Terug naar het overzicht

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Gerelateerde publicaties

In boekjaar 2014 bedragen de ICT-kosten per VHE gemiddeld € 137,-. In boekjaar 2013 was dit € 136,- per VHE. Gemiddeld wordt 29% van de totale ICT-kosten aan het 'primair systeem' uitgegeven.

Lees verder

ICT-kosten als percentage van de omzet dalen tot 4,55 procent in de geestelijke gezondheidszorg. Na jaren van flink toenemende kosten op het gebied van ZIS/EPD is dit jaar een daling te zien terug naar het niveau van 2013.

Lees verder