ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%

ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%


01 november 2017

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar € 79,- als gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging & privacy én de groei van het belang van ICT in het sociaal en ruimtelijk domein. Dit is € 7,- meer dan vorig jaar. De laatste jaren waren de ICT-kosten per inwoner zeer stabiel: tussen de € 72,- en € 74,-. Het belang van ICT in de gemeenten groeit en de ICT-functie professionaliseert. De werving voor personeel voor informatiebeveiliging en informatiemanagement wordt gezien als de grootste uitdaging. Dit blijkt uit onze ICT Benchmark Gemeenten 2017, uitgevoerd bij 35 gemeenten.

De ICT-kosten (boekjaar 2016) zijn gestegen naar € 79,- per inwoner. Grote gemeenten (boven de 100.000 inwoners) geven € 83,- per inwoner uit aan ICT, kleinere gemeenten gemiddeld € 72,- per inwoner.

Sinds 2013 zijn de ICT-kosten per inwoner binnen een bandbreedte van circa € 72 tot € 74 ,- per inwoner gebleven. Aan die trend is in 2016 een eind gekomen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename in personeelskosten voor informatiebeveiliging & privacy en informatieadvies.

Jos Smits: “Deze stijging is nog niet voorbij. Gemeenten zijn namelijk nog lang niet klaar met het inrichten van hun informatiebeveiliging. Daarnaast blijven transformaties als de nieuwe omgevingswet en datagedreven werken een beroep doen op de informatieadviesfunctie.”

Personeelskosten

De helft van de ICT-kosten wordt veroorzaakt door personeelskosten en laat tevens ook de grootste stijging zien. Tot vorig jaar waren de software- en personeelskosten communicerende vaten: steeg de een dan daalde de ander. Dat zien we dit jaar niet meer. De ICT-kosten stijgen autonoom. De deelnemende gemeenten geven aan dat de werving van goed ICT-personeel, vooral op de terreinen informatiebeveiliging en informatiemanagement de grootste uitdaging vormt voor de komende jaren.

Percentage ICT-kosten begroting terug op 2,5%

Door de invoering van de ‘drie decentralisaties in het sociale domein’ is de gemiddelde gemeentebegroting sinds 2015 met zo’n 10 à 15 % gegroeid. Inmiddels gaat één derde van de gemeentebegroting naar ‘het sociale domein’, de verzameling van (nieuwe) zorgtaken, bijstandsuitkeringen en andere welzijnsuitgaven. De ICT-kosten bleven vorig jaar echter gelijk waardoor het percentage ICT-kosten van de begroting daalde naar 2,2%. Door de stijging van de ICT-kosten is dat percentage weer terug op het oude niveau van 2,5%.

“Vorig jaar werden veel ICT-kosten voor het sociale domein betaald uit het transitiebudget. Dit jaar zien we dat die ICT-kosten zijn opgenomen in de ICT-exploitatie.” Het percentage ICT-kosten van de begroting is weer terug op het oude niveau van 2,5%. “Vanuit die optiek zijn de ICT-kosten niet gestegen. De gemeenten zijn immers in takenpakket gegroeid. Relatief geven de gemeenten evenveel geld uit aan ICT als voor de decentralisaties” aldus Jos Smits.

Belang van ICT groeit

Het belang van ICT in gemeenten groeit en de ICT-functie professionaliseert. Met name op het terrein van informatiebeveiliging & privacy groeit de ICT-formatie. De kosten van ICT stijgen navenant en die stijging is nog niet voorbij. “Gemeenten krijgen in 2018 te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen. Daarnaast vragen ontwikkelingen als de omgevingswet, smart cities en datagestuurd werken steeds meer van de ICT-functie. We voorspellen dan ook niet alleen een stijging van ICT-kosten, maar een die stijging vooral structureel van aard is.” Aldus Jos Smits.


Meer over de ICT Benchmark Gemeenten. Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Jos!
Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?