Hoe scherp is de Raad van Toezicht op ICT?


In mijn vorige column ging ik in op de recente fusieplannen van het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en het Erasmus MC. In de publiciteit daarover betoogde ik dat het vooral leek op een reddingsplan voor het kleine Zeeuwse ziekenhuis, maar daarnaast is de fusie ook van belang voor het Erasmus MC. Vanwege het afnemende aandeel van academische ziekenhuizen in de tweedelijnszorg, is samenwerking met perifere ziekenhuizen een goede manier om verbinding te houden met de 'gewone' zorg. De volledige redenering vindt u hier.

Zo'n fusie is onmogelijk zonder een goed functionerend ICT, en daarmee komt een vaak onderschatte kwestie om de hoek kijken: de rol van de Raad van Toezicht. Deze raad heeft een zwaarwegende stem bij strategische beslissingen. En anders dan vroeger, toen automatisering vooral was bedoeld om de feitelijke zorg te ondersteunen, zijn ICT-vraagstukken tegenwoordig vooral strategische vraagstukken. De impact van nieuwe technologie is zo groot, dat de koers van de instelling niet zonder een scherp inzicht daarin kan worden bepaald.

Risicomijdend gedrag

Hoe scherp is dat beeld bij de doorsnee Raad van Toezicht van een Nederlandse zorginstelling? Naar mijn idee is dat voor verbetering vatbaar. In de meeste raden wordt ervaring als een groot goed beschouwd, wat betekent dat er veel voormalige bestuurders worden aangetrokken. Ook staat risicomijdende gedrag hoog aangeschreven, wijs geworden als men is door affaires uit het verleden.

Ervaring en het uit de weg gaan van risico’s zijn van groot belang bij de bedrijfsvoering van een ziekenhuis, daar kan geen misverstand over bestaan. Op onbezonnen gedrag zit niemand te wachten.

Maar is daarmee alles gezegd? Ik denk het niet. Ik denk dat er een balans moet zijn tussen jeugdig enthousiasme en ervaring, en tussen het mijden van risico’s en het zien van kansen die de techniek biedt.

Oude stempel

Ik zie steeds meer Raden van Toezicht die zich hiervan bewust zijn en ernaar handelen. Die jongere mensen aanstellen, die technisch onderlegd zijn en dynamisch. Dat is een goede zaak. Ik zie helaas ook nog wel eens een Raad van Toezicht van de oude stempel, waar men de zaken wat bedaarder bekijkt. Nogmaals, tot op zekere hoogte is dat positief, maar er moet tegenwicht zijn. Want anders wordt het mijden van risico's een risico op zich.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

ICT bepaalt de komende jaren de manier waarop de bedrijfsprocessen zijn ingericht en de plek die de zorginstelling gaat innemen op de markt. Dat vraagt om leiderschap in het digitale tijdperk en betekent dat de CIO meepraat met de raad van bestuur. Dat vraagt om een digitale strategie en toekomstvisie.

Lees verder