Veel experimenteren met Artificial Intelligence in de zorg


11 februari 2019 | Categorie: Onderzoek M&I/Partners bij Nederlandse ziekenhuizen

Onderzoek naar AI in de zorg - Artificial Intelligence is een grensverleggende technologie met veel potentie. Maar hoe ver zijn de Nederlandse ziekenhuizen met de implementatie van AI-toepassingen? CIO’s en CMIO’s van vijfentwintig ziekenhuizen hebben meegedaan aan het AI-onderzoek van M&I/Partners.

Grootschalige toepassing blijft (nog) uit

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen al veel experimenteren met Artificial intelligence. Radiologie is de duidelijke koploper met de toepassing van AI. Toch blijft de grootschalige toepassing (nog) uit.

Mogelijkheden van AI 

Vergrijzing van de Nederlandse bevolking en een toenemend personeelstekort vragen om innovatieve oplossingen die de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Artificial Intelligence wordt gezien als een grensverleggende technologie met veel potentie om de zorg te optimaliseren. Maar hoe ver zijn de Nederlandse ziekenhuizen met de implementatie van AI-toepassingen? CIO’s en CMIO’s van vijfentwintig ziekenhuizen hebben meegedaan aan het AI-onderzoek van M&I/Partners. Zij zien veel mogelijkheden en kansen in de toepassing van AI binnen de Nederlandse zorg.

Geen AI-beleid in ziekenhuizen

Extrapoleren we de resultaten, dan blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse ziekenhuizen al ervaringen heeft met AI, in de vorm van experimenten en/of kleinschalige implementatie. Echter is er op dit moment nog niet of nauwelijks beleid. Wel is ongeveer de helft van de ziekenhuizen van plan dit beleid binnenkort te formuleren. 

Het tijdperk van AI is nu

Dat Artificial Intelligence de komende jaren gaat zorgen voor belangrijke veranderingen binnen de zorg, het bedrijfsleven en de overheid is duidelijk. Maar wat betekent deze grensverleggende technologie voor uw organisatie? M&I/Partners organiseert het event ‘Het tijdperk van AI is nu!’. Belangrijke spelers die AI succesvol toepassen nemen directeuren en managers in de zorg en overheid mee in de impact en toepassingen van AI in de zorg en overheid. Terugblik - het tijdperk van AI is nu 

Ontdek de resultaten van het onderzoek: AI in de zorg


Laat uw gegevens achter en download hier de belangrijkste conclusies en resultaten van het AI-onderzoek in de zorg.


Gerelateerde publicaties

De publieke sector staat voor stevige maatschappelijke opgaven. Burgers verwachten transparantie en een toegankelijke en veilige digitale dienstverlening van de overheid. Artificial Intelligence biedt kansen voor de maatschappij en de economie. Maar artificial intelligence komt ook met uitdagingen. Enri Leufkens vertelt over de mogelijkheden, kritische aandachtspunten en geeft tips voor een effectieve AI-aanpak.

Lees verder

Het tijdperk van AI in organisaties is duidelijk al aangebroken. Er wordt op veel plaatsen volop geëxperimenteerd en AI wordt steeds vaker ook in de praktijk ingezet. Toch zullen organisaties en bedrijven nog een uitdagende weg, zo niet een marathon, moeten afleggen om AI in volle glorie tot wasdom te laten komen. Alleen als je op pad gaat, zul je ervaren of je je doel bereikt.

Lees verder