De ICT-regisseur als smeerolie tussen business en ICT


Op zoek naar ondersteuning in het maken van ICT-keuzes, het stellen van prioriteiten in uw ICT-projecten en het verbinden van ICT met het primaire en ondersteunende proces? Dan heeft u misschien behoefte aan een ICT-regisseur als smeerolie tussen gebruikersorganisatie/business en ICT.  

Uitdagingen

De uitdagingen in het domein van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn groot en zeer divers. Ze bevinden zich op het gebied van wet- en regelgeving, arbeidsmarktproblematiek, veranderende financiële afspraken en een grote druk op tarieven. Daarnaast hebben mijn opdrachtgevers te maken met een klant en verwanten die zich meer en meer bewust worden van hun groeiende kracht als ‘inkoper’ van zorg. 

Digitalisering als oplossing

Voor het oplossen van deze vraagstukken speelt de inzet van digitalisering een belangrijke rol. In mijn werk krijg ik van verschillende zorgorganisaties de vraag dat zij hulp nodig hebben bij het maken van ICT-keuzes, het stellen van prioriteiten in ICT-projecten en het verbinden van ICT met het primaire en ondersteunende proces. Deze uitdagingen en veranderingen vragen veel van bestuurders en informatiemanagers waardoor expertise van buitenaf zinvol kan zijn. Het adequaat inzetten van (beperkte) middelen vraagt om kaders en beleid die passen bij de organisatievisie en een duidelijke regie op uitvoering daarvan. 

Regiefunctie

Deze regiefunctie wordt vaak gezocht bij een informatiemanager. Maar niet elke zorgorganisatie is in staat deze regievoering zelf te organiseren. Daarom bieden we een parttime regisseur aan om de samenhang te bewaken en te verbinden op de verschillende werkgebieden. Deze regisseur kan ook tijdelijk de eigen informatiemanager ondersteunen in een transitieperiode vol ICT-keuzes. 

Denk aan een ICT-regisseur

  • die u helpt met de inrichting van informatiemanagement in uw organisatie door deel te nemen aan de regiegroep of stuurgroep ICT en dit met u voorbereidt en uitwerkt.
  • die de ontwikkelingen in de buitenwereld vertaalt naar de koers van uw organisatie en daar de juiste acties aan verbindt. Iemand die zorgt dat besluiten over ICT in samenhang worden genomen, vervolgens kan prioriteren en beoordeelt welke consequenties deze ICT-keuzes hebben.
  • die regie voert op de ICT-projectagenda en die helpt met de inrichting van projectmatig werken.

Behoefte aan extra capaciteit?

Kunt u op dit moment extra projectcapaciteit en denkkracht goed gebruiken? Neem dan contact met ons op. Wij zetten ons team graag in om u tijdens deze lastige periode te helpen #samensterk.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Zo’n tien jaar geleden stonden Bart Groothuis, M&I/Partners, en Liesbeth van den Heuvel aan de wieg van de implementatie van het EPD bij Altrecht. Ze blikken terug én vooruit op de grote omslag die een EPD voor een GGZ-instelling betekent.

Lees verder