ECD-inventarisatie 2019


De jaarlijkse inventarisatie van M&I/Partners naar het gebruik van elektronisch cliëntendossiers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg laat dit keer weinig verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. Ondanks het feit dat nu de top-100 uit beide sectoren is onderzocht. Dat wil niet zeggen dat de markt stilstaat.

ECD-inventarisatie uitgebreid naar 100

We hebben onze jaarlijkse ECD-inventarisatie van een top-50 van zorgorganisaties uitgebreid naar een top-100 (gebaseerd op omzet). Blijft de top-3 hetzelfde? Worden partijen met een kleiner aandeel groter? Zijn er andere leveranciers actief bij de middelgrote en kleinere zorgorganisaties?

Top-3 leveranciers beheren 70% van de markt

In de ouderenzorg wordt het marktaandeel van Nedap iets kleiner en nemen de marktaandelen van o.a. PinkRoccade, Unit4, SDBAyton (voorheen Cormel) en Adapcare licht toe. Door de uitbreiding naar 100 organisaties zijn er twee nieuwkomers in de lijst: LableCare en Chipsoft.

ECD overzicht GGZ 2018-2019ECD-marktverdeling in de ouderenzorg (VVT), vergelijking 2018-2019

In de gehandicaptenzorg is het marktaandeel van Nedap bij de 100 grootste organisaties gestegen en nu gelijk aan De Heer Software. Unit4 en PinkRoccade dalen qua marktaandeel, het aandeel van Adapcare stijgt.

ECD overzicht GZ 2018-2019

ECD-marktverdeling in de gehandicaptenzorg (GZ), vergelijking 2018-2019

Zijn dit grote verschillen ten opzichte van vorig jaar?

Nee. Het beeld dat de top-50 oplevert, wordt – op wat nuanceringen na – redelijk overgenomen wanneer we de top-100 van zorgorganisaties in beide sectoren in beeld brengen. Ook blijft – net als vorig jaar – de conclusie overeind dat het verschil tussen de top-3 en de rest in percentage redelijk groot blijft. In beide sectoren is de top-3 goed voor ruim 70% van het marktaandeel. Een kleine 30% wordt verdeeld door de rest van de markt. De top-3 in de gehandicaptenzorg is gelijk aan 2018, waarbij het marktaandeel van Nedap het meest is gestegen. In de ouderenzorg is Nedap de onbetwiste nummer 1. 

Toch staat de markt niet stil

De grafieken geven nog niet helemaal het beeld weer dat wij in de markt zien gebeuren. Diverse organisaties zijn bezig met heroriëntaties en maken sinds een tijd weer vaker de keuze om voor ambulant (lees de wijkverpleging) een ander ECD te kiezen dan de dossierondersteuning van de langdurige zorg. Eenzelfde beeld dat we eerder zagen dat aanvullend voor Ysis werd gekozen als ondersteuning voor de geriatrische revalidatie. Gezien het aantal ECD-selectie en ECD-implementatie trajecten dit jaar verwachten wij wederom dat dit in de lijsten van volgend jaar zichtbaar wordt. Mogelijk wordt een tendens naar een best-of-breed concept daarin dan ook zichtbaar.

Meer gebruik van portalen en PGO’s

In de ouderenzorg hebben 87 van de 100 organisaties een cliëntportaal in gebruik (87%). In de gehandicaptenzorg is dat 79%. In deze lijst staan nu zowel leveranciers van cliëntportalen (lees: modules van het ECD dat in gebruik is) en PGO’s. Zo wordt bijvoorbeeld JouwOmgeving in organisaties ingezet die rondom niet-aangeboren hersenletsel samenwerken in Hersenz verband (landelijke NAH samenwerking). Ook andere organisaties maken bewust gebruik van een PGO naast een cliëntportaal om daarmee de informatiedeling in de regio te ondersteunen en stimuleren.

Cliëntportalen vvt 2019

Gebruik cliëntportalen in de ouderenzorg

Cliëntportalen gz 2019

Gebruik cliëntportalen in de gehandicaptenzorg

What's beyond het ECD

Wij hebben onszelf dit jaar de vraag gesteld: wat komt er na het ECD? Hoe gaan de ECD’s zich ontwikkelen in relatie tot het PGO? Van wie is het dossier en hoe gaan we om met het delen van gegevens? En welke inhoudelijke of technische ontwikkelingen zijn nu bepalend voor de verdere ontwikkeling van het ECD? Om hier antwoord op te geven hebben we een onderzoek uitgevoerd bij ongeveer twintig leveranciers en hebben onderzoek gedaan bij zorgorganisaties. De resultaten van dit onderzoek presenteren we in september op de jaarlijkse zorginnovatiemiddag ‘Whats beyond het ECD’? Ook presenteren Tommie Niessen en Philadelphia zorg hun ervaringen vanuit het perspectief van zorgmedewerkers en cliënten! Ook presenteren twintig leveranciers hun oplossing en innovaties op het gebied van zorginnovatie. 


Het overzicht is samengesteld door M&I/Partners op basis van marktkennis en een inventarisatie bij de ECD-leveranciers. Zoals elk jaar hebben wij de lijst van organisaties en hun ECD voorgelegd aan de ECD-leveranciers met de vraag hun mutaties aan ons door te geven. We tellen een ECD mee als het reeds in productie is, dus bij een implementatiefase tellen we het ECD van waaruit daadwerkelijk gewerkt wordt.


Download hieronder de ECD-marktinventarisatie 2019 van M&I/PartnersTerug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Zorgvisie ICT - Een persoonlijk gezondheidsdossier ondersteunt mensen om de regie te nemen over hun eigen gezondheid en over de geboden zorg. Wanneer een zorgaanbieder besluit een pgd aan te bieden aan zijn cliënten, zal hij daarvoor strategische afwegingen maken. De strategische keuze is vervolgens bepalend voor de manier waarop een pgd wordt ingezet.

Lees verder

In onze zorg- en ICT-adviespraktijk zijn selecties en implementaties van ECD’s nog steeds aan de orde van de dag. Hoe ver staan we af van het ECD 3.0? In deze uitgave geven wij en elf ECD-leveranciers onze visie op de doorontwikkeling van het ECD.

Lees verder