Betaalbare zorg met technologie


Door digitalisering en automatisering maken ICT-kosten een steeds groter deel uit van de omzet van ziekenhuizen. Op welke manier kunnen technologie en informatiesystemen ingezet worden om de zorg betaalbaar te houden? Hoe organiseren zorgpartijen dit in de praktijk? Welke randvoorwaarden spelen mee om te komen tot een succesvolle aanpak? Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens de CIO-platformbijeenkomst in maart.

Betaalbare zorg met technologie

Harm Wesseling (CIO Martini Ziekenhuis Groningen), Eric Kroon (Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis), Gerda Dokter (programmamanager Betaalbaar Beter) en Stefan Steens (adviseur strategieontwikkeling en radioloog Radboudumc) namen onze klanten en relaties tijdens de CIO-platformbijeenkomst mee in de praktijkvoorbeelden en visies op betaalbare zorg met technologie en ICT.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Door digitale innovatie kan een bedrijf zich onderscheiden. ICT is daartoe in staat. ICT-projecten verschuiven van bedrijfskritisch en ondersteunend naar experimenteel en transformerend. Maar dat gaat niet vanzelf. Aan welke eisen moeten IT-professionals voldoen? Vier handvatten.

Lees verder

De opdracht is duidelijk. De zorg moet ook voor onze kinderen betaalbaar en toegankelijk blijven. Technologie kunnen we slimmer hiervoor inzetten. Voor de patiënt maar ook voor zorgprofessionals die in de zorg willen blijven werken. Om technologie succesvol aan betere en betaalbare zorg te laten bijdragen is een visie nodig.

Lees verder