De afdeling ICT moet op de schop


Een collega van me werd onlangs in ons lokale ziekenhuis opgenomen voor een kleine ingreep, een liesbreuk om precies te zijn. In het bed naast hem lag een man uit Assen. ‘Assen?’, vroeg mijn collega. ‘Dat is de andere kant van het land. Waarom ben je hier?’ ‘Omdat ik op zorgkaart.nl heb gelezen dat dit ziekenhuis het beste is op het gebied van liesbreuken,’ luidde het antwoord. 

Digitale tijdperk

Voor wie er nog niet helemaal van overtuigd is dat ICT de zorg op z’n kop zet, moet dit verhaal toch wel het laatste duwtje geven. Het digitale tijdperk is begonnen en zal niet meer eindigen. Informatie is niet langer voorbehouden aan de artsen, maar is voor iedereen beschikbaar. En bovendien gaan patiënten deze informatie ook gebruiken.

ICT-afdeling

Dit alles vraagt om een nieuwe vorm van digitaal leiderschap, schreef ik in mijn vorige blog. Maar welke? Om op deze vraag antwoord te geven, moeten we eerst eens goed kijken naar de plek van de ICT-afdeling in de zorgorganisatie. Nog niet zo heel lang geleden was dat vrij overzichtelijk. De instelling wilde iets, een nieuw EPD invoeren bijvoorbeeld, en de manager ICT en zijn mensen zorgden ervoor dat dat zo goed mogelijk gebeurde. Een en ander tegen geringe kosten, want de budgetten voor ICT zijn in de zorg traditiegetrouw laag.

Wezenlijk onderdeel

Die tijd is voorbij. De afdeling ICT is geen plek meer waar nerds in afgedragen T-shirts allerlei dingen doen die voor de rest van de organisatie onbegrijpelijk zijn. Nee, de afdeling ICT wordt een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Samen met de zorgverleners aan de slag om oplossingen te verzinnen waar iedereen beter van wordt.

Dat vraagt veel van alle betrokkenen. In de eerste plaats van de zorgverleners. Zij kunnen zich niet langer meer verschuilen achter een muur van desinteresse als de techniek aan bod komt. ICT is van wezenlijk belang om de zorg te leveren waar de patiënt om vraagt, tegen de kosten die politiek en zorgverzekeraars voor ogen hebben.

Mogelijkheden van ICT

Dat betekent: aan de slag. In sommige ziekenhuizen laten we de artsen vijf avonden bijeenkomen om met hen af te stemmen wat de ICT-mogelijkheden zijn en welke keuzes ze daarbij moeten maken. Een noodzakelijke update van het EPD of die leuke app die er zo flitsend uitziet? Zeg het maar! Op die manier worden zij een volwassener gesprekspartner op ICT-gebied.

ICT op de schop

De tijd van vrijblijvendheid is dus voorbij. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de zorgverleners, dat geldt ook voor de ICT'ers zelf. Ook zij kunnen niet meer wegkomen met mopperen dat anderen hun werk niet begrijpen en met wijzen naar elkaar als de techniek niet aan de verwachtingen voldoet. ICT is een wezenlijk onderdeel van de zorg geworden. Je kunt dan geen eiland meer zijn. Integreren is dus het devies. En daarvoor moet de afdeling ICT op de schop. Dat is niet makkelijk, maar het moet wel gebeuren.

Hoe? Dat vertel ik een volgende keer.

Meer over leiderschap in een digitale wereldTerug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

Uit onderzoek onder CIO's in 23 ziekenhuizen blijkt dat digitale transformatie door Covid-19 in een stroomversnelling raakt. Ruim 90% van de ondervraagde ziekenhuizen verwacht dat de inzet van digitale zorg versneld zal zijn na de coronacrisis. Het succes van deze stroomversnelling was te danken aan een combinatie van vijf pijlers: leiderschap, technologie, mindset, vertrouwen en snelheid.

Lees verder

Denise Verburgh, van Brave innovation, over zorginnovatie, verbeteren met ICT en de patiënt vooral zelf de regie te geven. Samen innoveren, zelf doen!

Lees verder