Digitale transformatie: regel het met elkaar


Niet iedereen heeft het in de gaten, maar de schaalvergroting in de ziekenhuiswereld leidt ook tot een groei van de afdelingen die zich bezighouden met informatievoorziening en ICT. Tel je alle medewerkers bij elkaar op met taken op het gebied van ICT en proces- en informatiemanagement, dan kom je voor een kleinere zorginstelling al gauw op vele tientallen en voor grotere ziekenhuizen soms zelfs op enige honderden professionals.

Nieuwe inrichting organisatie

In mijn vorige blog schreef ik dat digitaal leiderschap vraagt om een nieuwe inrichting van de ICT en organisatie. De alomtegenwoordige beschikbaarheid van informatie brengt een nieuwe manier van werken met zich mee. Minder hiërarchisch en met meer ruimte voor zelfsturende teams bijvoorbeeld, en meer gericht op de integratie van zorg en techniek.

Ideale wereld

Maar het feit dat de betreffende afdelingen zo snel groeien, is nog een extra reden om de digitale inrichting ervan eens goed onder de loep te houden. Want hoe groter de afdeling, hoe meer kans dat je als zorgverlener van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In een ideale wereld – en daar streven we ook in de zorg-ICT naar – heb je als klant één contactpersoon. Als je huis wordt verbouwd, moet het mobiele nummer van de aannemer voldoende zijn. Als je vragen hebt over de ICT in je ziekenhuis, dan geldt hetzelfde.

Daarbij is er natuurlijk wel onderscheid tussen een simpele vraag over de werking van je EPD en de veel bredere wens om de beste zorg te verlenen met alle mogelijkheden die state-of-the-art informatievoorziening biedt.

Beheer en onderhoud

Om met dat eerste te beginnen: beheer en onderhoud blijven ook in een nieuwe constellatie belangrijke taken. ICT brengt veel praktische werkzaamheden met zich mee. Nieuwe releases moeten worden uitgevoerd, vragen van gebruikers beantwoord, kleinere en grotere problemen verholpen, en ga zo maar door. Dat alles zo effectief en gebruikersvriendelijk mogelijk.

Over het belang van beheer en onderhoud geen twijfel dus. Maar digitaal leiderschap voor een CIO betekent meer. Dergelijk leiderschap betekent dat je ook vooruitkijkt. Dat je een creatieve oplossing vindt voor nijpende ICT-problemen en ICT-vraagstukken. En structurele oplossingen voor grotere vragen, zoals waar het nu eigenlijk met je ziekenhuis heen moet.

Integratie is noodzaak

Om van ICT op deze manier een succes te maken, is integratie een voorwaarde. Integratie van ICT’ers en zorgverleners, maar ook integratie van de afdeling ICT zelf. Die ICT-afdeling moet niet langer bestaan uit mensen die dingen bedenken en mensen die dingen uitvoeren. Het moet in één hand komen.

Centrale rol

Regel het met elkaar! Dat is mijn devies. Maar dat vraagt natuurlijk digitaal leiderschap en sturing. Van de afdeling ICT wordt meer gevraagd dan voorheen. Oude taken moeten worden vervuld, terwijl nieuwe opgaven wachten. Er valt een wereld te winnen, maar dat gaat niet vanzelf. De CIO speelt daarin een centrale rol. Wat betekent dat voor de eisen die aan deze CIO-functie worden gesteld? Daarover meer in het laatste deel van dit vierluik.


Meer over leiderschap in het digitale tijdperkTerug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

ICT bepaalt de komende jaren de manier waarop de bedrijfsprocessen zijn ingericht en de plek die de zorginstelling gaat innemen op de markt. Dat vraagt om leiderschap in het digitale tijdperk en betekent dat de CIO meepraat met de raad van bestuur. Dat vraagt om een digitale strategie en toekomstvisie.

Lees verder

Verschil maken bij digitale transformatie - ICT ontwikkelt zich in adembenemend tempo. Om in het digitale tijdwerk bij te blijven is de juiste inzet van ICT cruciaal. Dit vraagt een andere rol en capabilities van de ICT-functie binnen de organisatie. Ook vraagt het andere vaardigheden van de ICT-professionals die binnen de ICT-functie werkzaam zijn.

Lees verder