ICT-kosten gemeenten stijgen naar 96 euro per inwoner


In 2021 zijn de ICT-kosten met 3 euro per inwoner gestegen naar 96 euro per inwoner. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere softwarekosten. Verdere verSaaSing van het applicatielandschap, de aanschaf van software voor met name informatiebeveiliging en de Omgevingswet zijn hier de oorzaak van. De personeels- en ICT-infrastructuurkosten dalen met 1 euro per inwoner. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2022.

De ICT-kosten stijgen naar 96 euro per inwoner

De gemiddelde ICT-kosten van gemeenten stijgen in boekjaar 2021 naar 96 euro per inwoner. In 2020 waren de gemiddelde ICT-kosten 93 euro per inwoner. Dit betekent een stijging van 3 euro per inwoner.  Dat is per inwoner drie euro meer dan in 2020 en tien euro meer dan in 2019. Het is het zesde jaar op rij dat de ict-kosten per inwoner meer stijgen dan de inflatie in dat jaar. 

Softwarekosten stijgen met 4 euro door verSaaSing en Omgevingswet

De softwarekosten stijgen met 4 euro, van 29 naar 33 euro. We zien dat gemeenten investeren in software voor informatiebeveiliging en de Omgevingswet. Daarnaast zorgt de verSaaSing (Software as a Service) voor een stijging van de softwarekosten.

Personeelskosten en ICT-infrastructuurkosten dalen met 1 euro

Omdat er minder externe inhuur nodig is, dalen de personeelskosten met 1 euro. Er geldt een verschuiving van technisch personeel naar functioneel beheer. Steeds meer technische zaken komen bij de leverancier te liggen. De omvang van het ICT-personeel is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Dit is een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren.

Ook de ICT-infrastructuurkosten dalen met 1 euro per inwoner. De spraak- en beeldkosten zijn afgenomen door het beter benutten van de videobeloplossingen. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten steeds hogere eisen stellen aan hun server- en storageoplossingen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Door deze hogere eisen komt het server- en storagebeheer vaker bij een marktpartij te liggen. Hierdoor zijn de structurele kosten voor de server- en storageomgeving gestegen.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Wat opvalt is dat gemeenten flink investeren in ICT-projecten om aan nieuwe, omvangrijke wet- en regelgeving te voldoen, zoals de Omgevingswet en de Wet open overheid. In deze benchmark zijn de kosten voor de Omgevingswet voor het eerst terug te zien. Zo zijn er door de deelnemende gemeenten VTH-applicaties, software voor toepasbare regels en planapplicaties in gebruik genomen. In totaal is dit goed voor een stijging in softwarekosten van ongeveer 1 euro per inwoner.

Voor de Wet open overheid is eveneens personeel, software en training nodig. We zagen dit jaar voor het eerst bij een groter aantal gemeenten dat software (anonimiseringssoftware en corporate search engines) in gebruik genomen werd voor de Woo.

Informatiebeveiliging

Vrijwel alle deelnemende gemeenten geven aan bezig te zijn met projecten rondom informatiebeveiliging.

  • Implementatie en het verbeteren van monitoring, SIEM SOC.
  • Information Security Management System, ISMS.
  • Bewustwordingssoftware en autorisaties, multi-factor authenticatie en wachtwoordkluizen. 

Tegelijkertijd worden er hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid, continuïteit en beveiliging van de server- en storageomgeving.

Online kennissessie: ICT-kosten gemeenten nader verklaard

M&I/Partners organiseert donderdag 10 november van 12.00 tot 13.00 uur een online kennissessie over de ICT-kosten bij gemeenten. Ga samen met ons online in gesprek over de belangrijkste uitkomsten en kengetallen van de ICT-kosten bij gemeenten. Meld u hier aan >Terug naar het overzicht

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Gerelateerde publicaties

De integrale ICT-kosten komen dit jaar voor het eerst ruim boven de 5% van de totale omzet uit. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten en kosten voor servers en storage.

Lees verder

De huidige situatie geeft een boost aan de inzet van technologie en e-Healthtoepassingen. Massaal zijn zorgverleners aan het videobellen en worden nieuwe apps in korte tijd geadopteerd. Vóór deze crisis vroegen we ons af of we ons niet te veel laten leiden door de beloften van data, digitalisering en nieuwe technologie? Een terecht en nog steeds actueel punt. Vanuit onze jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen geven we vijf tips aan CIO’s, CMIO’s en CNIO’s om uit hun ICT-investeringen baten te realiseren en vijf tips om met op kosten te sturen.

Lees verder