ICT in de Care: van kostenpost naar waardecreatie


Care-instellingen werken steeds meer digitaal. Dit blijkt uit een stijging van het aantal werkplekken per FTE. De ICT-kosten ten opzichte van de omzet bedragen dit jaar gemiddeld 3,6%, in 2014 was dit 2,9%. Domotica is nog geen integraal onderdeel van ICT. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Care 2015 van M&I/Partners.

Digitalisering leidt tot meer werkplekken

Steeds meer Care-instellingen werken met een Elektronisch Cliënten Dossier, waarbij zorgmedewerkers met behulp van (mobiele) devices bij de bron de informatie verwerken. Deze verwerking bij de bron vraagt om meer of andere middelen ICT-middelen. Laptops of tablets vervangen de ‘klassieke’ vaste PC. Binnen de intramurale setting hebben thin-cliënts nog het grootste aandeel qua werkplek. M&I/Partners verwacht dat deze beweging zich de komende jaren verder door zet. Hierdoor neemt het aantal werkplekken per FTE toe.

Stijging ICT-kosten zet door

Gemiddeld wordt in de Care 3,6% van de omzet uitgegeven aan ICT. Dit percentage ligt hoger dan bij de ICT Benchmark Care 2014, waar 2,9% van de omzet werd uitgegeven aan ICT. Als we dit percentage vergelijken met andere benchmarks in de zorg (GGZ-instellingen 5,24% en ziekenhuizen 4,66%), dan is dit nog beduidend lager. De verwachting is dat het percentage ICT-kosten ten opzichte van de omzet de komende jaren nog gaat toenemen richting de 5% door toenemende digitalisering in het primair proces.

Domotica nog geen integraal onderdeel van ICT

In de praktijk blijkt het lastig om bij domotica de toepassingen en kosten in kaart te brengen. Veelal omdat domotica onder facilitair hangt of omdat locaties vanuit een eigen budget aankopen doen. Vanuit waardecreatie voorziet M&I/Partners toch een verdere integratie tussen ECD en domoticatoepassingen. Niet als vervanging van maar als toegevoegde waarde. De integreerbaarheid tussen domotica en ICT is hierbij een belangrijke succesfactor.Terug naar het overzicht

Wilt u weten of uw Care-instelling veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere instellingen?

Achterhalen hoe u uw prestaties kunt verbeteren en  onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering?

Doe mee met de ICT Benchmark Care

Gerelateerde publicaties

Een overzicht van de ECD-keuze van de vijftig grootste gehandicaptenzorginstellingen laat zien dat twee leveranciers bijna tweederde van de markt in handen hebben. Ook opvallend is dat er nog weinig geïnnoveerd wordt op ECD-gebied in de gehandicaptenzorg.

Lees verder