Welke ICT-sourcingstrategie kies je?


Outsourcing is vandaag de dag een bekend begrip in de overheid en zorg. We lezen steeds vaker over een ICT-sourcingstrategie. Maar welke strategie kies je? Belangrijk is het om die variant te kiezen die een specifieke activiteit plus de bedrijfsstrategie en -doelstellingen optimaal ondersteunt. Om hierbij te helpen hebben wij vijf ICT-sourcingstrategieën met hun kenmerken gedefinieerd.

Sourcing betreft de wijze waarop organisaties keuzes maken over de manier waarop wordt samengewerkt met marktpartijen en (dienstverlenende) ketenpartners en samenwerkingsverbanden. Een sourcingstrategie geeft antwoord op de vraag hoe een organisatie op effectieve en efficiënte wijze invulling geeft aan de bedrijfsvoering door een bewuste- en afgewogen keuze te maken welke activiteiten zelfstandig uit te voeren (zelf doen), welke uit te besteden aan marktpartijen (inkopen) en/of andersoortige samenwerkingsverbanden (samenwerken). Dit alles rekening houdend met opgestelde sourcingsdoelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten. 

ICT-sourcingstrategie

De ICT-sourcingstrategie geeft een antwoord op de vraag hoe de generieke ICT-activiteiten het beste kunnen worden belegd in lijn met de daarvoor opgestelde ICT-sourcingdoelstellingen. Maar welke strategie kies je? Belangrijk is het om die variant te kiezen die een specifieke activiteit en de bedrijfsstrategie en -doelstellingen optimaal ondersteunt. Om hierbij te helpen hebben wij vijf ICT-sourcingstrategiën met hun kenmerken gedefinieerd. 

1. Zelfstandige uitvoering
Het in huis verzorgen en blijven verzorgen van een bepaalde activiteit. Een resultaatverantwoordelijke afdeling binnen een organisatie levert diensten op een specifieke specialisatie aan de operationele eenheden op basis van SLA’s. De verantwoordelijkheid voor de integrale dienst ligt binnen de resultaatverantwoordelijke afdeling. De regie dient uitgevoerd te worden door de eigen (ontvangende) organisatie. 
         
Kenmerken

 • Verantwoordelijkheid voor de integrale dienstverlening ligt bij de eigen organisatie.
 • Regie wordt uitgevoerd door de ICT-afdeling.
 • Service locaties: on site.
 • Contractueel model: Inspanningsverplichting of resultaatverplichting.

 

2. Inhuur / out-tasking
Het uitbesteden van gespecialiseerde activiteiten bij een externe partij door inhuur van externe medewerkers met kennis op een specifiek gebied of het beleggen van een cluster van taken bij een externe partij.
 
Kenmerken

 • Verantwoordelijkheid voor de integrale dienstverlening ligt bij de eigen organisatie.
 • Regie wordt uitgevoerd door de ICT-afdeling.
 • Service locaties: On site / On shore.
 • Contractueel model: inspanningsverplichting. Voor out-tasking kan ook een resultaatverplichting worden afgesproken.

 

3. Co-sourcing
Een samenwerkingsverband tussen de organisatie en een externe marktpartij. De externe leverancier confirmeert zich aan het behalen van een overeengekomen resultaat op basis van een inspanningsverplichting onder gezamenlijk aansturing van het samenwerkingsverband. De leverancier levert met name medewerkers met de benodigde kennis en kunde om het beoogde resultaat te behalen.

Kenmerken

 • Verantwoordelijkheid voor de ICT-dienstverlening ligt bij het samenwerkingsverband.
 • Regie wordt uitgevoerd door de ICT-afdeling.
 • Service locatie: on site / On shore.
 • Contractueel model: inspanningsverplichting, met een resultaatverplichting voor delen van de dienstverlening.

 

4. Managed service
De levering van integrale ICT-diensten door een externe leverancier op basis van een resultaatsverplichting conform overeengekomen diensten catalogus (PDC), SLA’s en KPI’s en prijsmodellen.
  
Kenmerken

 • Verantwoordelijkheid voor de integrale dienst(en) ligt bij de leverancier.
 • Regie wordt uitgevoerd door de eigen organisatie/ICT-afdeling.
 • Service locatie: on site / on shore.
 • Contractueel model: resultaatverplichting met inspanningsverplichting voor delen van de dienstverlening.

 

5. As a Service / Cloud
Het ‘As-a-Service’ model refereert naar dienstverlening met een hoge mate van standaardisatie en schaalbaarheid, welke in veel gevallen in een cloudoplossing wordt aangeboden door leveranciers. De levering van diensten door een leverancier op basis van een resultaatsverplichting conform overeengekomen diensten catalogus, SLA’s en KPI’s en prijsmodellen.
      
Kenmerken

 • Verantwoordelijkheid specifieke dienst bij betreffende leverancier. Verantwoordelijkheid inrichting, beheer en integratie bij de eigen organisatie.
 • Regie wordt uitgevoerd door de ICT-afdeling.
 • Service locatie: Private / Hybride / Publiek.
 • Contractueel model: resultaatverplichting.

 

Meer weten?

Meer weten over het kiezen van de juiste ICT-sourcingstrategie? Neem vrijblijvend contact op met Marco Ebbers.Terug naar het overzicht

Ben jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures

Gerelateerde publicaties

Er zijn diverse marktsectoren waarbij het uitbesteden van de centrale ICT-infrastructuur succesvol is. De uitbesteding van de centrale ICT-infrastructuur in de ziekenhuismarkt blijft echter moeizaam. Hoe komt dat nu? Wat is nu zo specifiek aan de ziekenhuismarkt? En wat kun je eraan doen?

Lees verder