Vernieuwde ECD-inventarisatie 2023 gehandicaptenzorg en ouderenzorg


Ook dit jaar heeft M&I/Partners de ECD-inventarisatie uitgevoerd in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Deze keer presenteren we met trots de vertrouwde ECD inventarisatie overzichten in een nieuw interactief dashboard. Ontdek de stijgers en dalers en ook specifieke combinaties van ECD’s in dit nieuwe overzicht.

Dashboard ECD-marktinventarisatie 

Een toelichting op het dashboard vind je onderaan deze pagina, zie "Nieuwe interactieve functionaliteit en overzichten, wat kun je zien?"

Gehandicaptenzorg: bevindingen 2023

Verschuivingen 

Het aantal unieke ECD leveranciers in de top 100 daalt in 2023 verder naar 11. Nedap verstevigt de koppositie in de gehandicaptenzorg en groeit naar 56 klanten. Ook Adapcare laat een sterke groei zien met een stijging van 6 klanten naar een totaal van 16. Daarmee nemen zij de tweede positie van Tenzinger over. Tenzinger laat in 2023 een sterke daling zien van 21 klanten, dit is grotendeels te verklaren door het verder uitfaseren van PlanCare en de heroverweging voor een ECD-keuze die dit bij veel organisaties teweeg heeft gebracht. De overige ECD’s zijn stabiel gebleven. 

Behandeldossier 

In de gehandicaptenzorg wordt door behandelaren niet altijd met een behandeldossier gewerkt, maar wordt vaak met de zorg samen in het zorgplan gewerkt. Als er wel sprake is van het gebruik van een behandeldossier wordt veelal het behandeldossier vanuit het ECD gebruikt. 8 klanten gebruiken een apart behandeldossier naast hun ECD, het dossier Ysis van GeriMedica. 

Overige bevindingen 

In de gehandicaptenzorg kiest de ruime meerderheid van de organisaties voor één integrale ECD oplossing. Slechts een klein percentage (8%) kiest voor een separaat behandeldossier, administratief ECD of cliëntenportaal. 

Ouderenzorg: bevindingen 2023

Verschuivingen 

Nedap laat ook dit jaar een stijging zien qua marktaandeel in de ouderenzorg, zowel aan de intramurale (+6) als aan de ambulante kant (+3) van de zorg. Het marktaandeel van PinkRoccade en Tenzinger is in 2023 gedaald. Ecare, SDB Groep, Adapcare en Lable behouden net als afgelopen jaren een stabiele marktpositie. GeriMedica is nieuw toegetreden als ECD leverancier voor de ouderenzorg. 

Behandeldossier 

GeriMedica heeft nu 51 klanten. De helft van de top 100 ouderenzorg organisaties gebruikt hiermee een apart behandeldossier naast het ECD. Voor een deel van de ECD’s geldt dat zij ook geen eigen behandeldossier bieden en dus strategisch samenwerken met Gerimedica. Daarnaast gebruiken 20 organisaties het behandeldossier dat in het ECD van Nedap, Adapcare of Chipsoft is geïntegreerd. Ook kiezen soms klanten van deze leveranciers om toch een apart behandeldossier te gebruiken. 

Overige bevindingen 

De inzet van een modulair landschap opgebouwd uit meerdere deelapplicaties zet vooralsnog niet door. 40% van de organisaties gebruikt één integraal ECD. Daarnaast gebruikt meer dan de helft van de organisatie een apart behandeldossier. Slechts een klein deel kiest structureel voor een modulair landschap (9%). Er wordt nog steeds voor ambulant en intramuraal bij diverse zorgorganisaties een ander ECD ingezet. 

Toelichting: nieuwe interactieve functionaliteit en overzichten, wat kun je zien?

Overzicht ECD markt
Dit zijn de vertrouwde overzichten, maar nu ook te selecteren per sector en het inzicht op de kaart waarmee ook goed per regio een overzicht te krijgen is welke ECD’s daar in gebruik zijn. Hoe werkt dit: 

  • links zijn drie selectiecriteria beschikbaar: je kunt selecteren op jaar, sector en type dossier (denk aan administratie, ambulant of intramuraal).  Door criteria te selecteren wordt het overzicht ‘Klantaandeel per leverancier’ in het midden van het scherm aangepast. 
  • in het kaartje rechts worden de zorgorganisaties weergegeven. Door een ECD leverancier te selecteren in de lijst, wordt in het kaartje getoond waar deze organisaties zich geografisch bevinden. Door met de muis aanwijzer boven een bolletje van de zorgorganisatie te zweven wordt een pop-up getoond met de ECD’s van deze organisatie; 
  • links onderin het scherm is een knopje beschikbaar om alle filters te resetten. 

Analyse ECD combinaties
Sommige ECD’s worden samen met een apart behandeldossier gebruikt of in combinatie met een aparte zorgdossier of administratiemodule. In dit overzicht kun je snel de meest voorkomende combinaties vinden. Hoe werkt dit: 

  • ook hier zijn linksboven twee selectiecriteria beschikbaar: je kunt selecteren op jaar en sector; 
  • hieronder is het mogelijk een selectie te maken van combinatie van 2 ECD’s typen die vervolgens in het midden in tabelvorm worden weergegeven. Standaard start het overzicht met de combinatie Intramuraal en Behandeldossier. 

Lijst met zorgorganisaties
In deze lijst kun je alle zorgorganisaties vinden met de ECD(s) die zij in gebruik hebben, deze lijsten zijn ook apart te downloaden bij het onderdeel downloads onder aan dit artikel. Hoe werkt dit: 

  • ook hier zijn links verschillende selectie criteria beschikbaar. Naar aanleiding van de gekozen selectie wordt het overzicht in het midden aangepast. Ook hier is links onderin een knopje beschikbaar om de filters te resetten. 

Disclaimer: 
We streven elk jaar na om een zo correct en compleet mogelijk overzicht te presenteren. De peildatum van dit overzicht is 1 juli 2023, dus mutaties van na deze datum zijn niet meegenomen in het overzicht. De gegevens zijn verzameld via de ECD leveranciers en er worden ook dit jaar mutaties met terugwerkende kracht doorgegeven. Hierdoor ontstaan ook enkele verschillen in de aantallen die voorgaande jaren zijn gepubliceerd. De situatie van 2022 en 2023 bevat nu de meest actuele informatie op basis van de gegevens die bij M&I/Partners zijn aangeleverd. Daarnaast tellen we alleen ECD’s die in productie worden gebruikt. Door transities zijn bij sommige organisaties meerdere ECD’s (in productie) in gebruik.  
NB: Avinty is in 2023 overgenomen door SDB Groep. In het overzicht worden Avinty en SDB Groep nog apart van elkaar gepresenteerd. Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

We leven in een tijd waar ingrijpende digtiale veranderingen plaatsvinden. Digitale middelen maken het steeds meer mogelijk voor patiënten om zelf de regie te nemen. Deze digitalisering heeft grote impact in zorgorganisaties en vraagt veel van bestuur tot zorgmedewerkers.

Lees verder

M&I/Partners ging met de leveranciers Adapcare, Avinty, Ecare, Gerimedica, Lable Care, Nedap Healthcare, PinkRoccade Care, SDB Groep en Tenzinger aan de hand van stellingen het debat met elkaar aan. Is het PGO de belofte van de toekomst? Welke rol gaat data spelen in het hart van de zorg? Kan het ECD iets betekenen in het tekort aan zorgmedewerkers? 

Lees verder