IFV kernregistratie incidenten

IFV kernregistratie incidenten

'Samen werken aan een veiliger Nederland' is het motto van het Instituut Fysieke Veiligheid. Ook voor de Kernregistratie incidenten is dit het uitgangspunt. Alle veiligheidsregio’s slaan gegevens op. Een gegevensverzameling conform een afgesproken datamodel, die door meerdere applicaties van veiligheidsregio’s gebruikt kan worden, heet een kernregistratie. 

Privacy

Door cijfers van incidenten uit heel Nederland te combineren, kan het IFV in opdracht van de veiligheidsregio’s inzicht geven in trends en ontwikkelingen op het gebied van incidenten en incidentbestrijding. Omdat er bij het registreren van incidenten tenminste indirecte persoonsgegevens vastgelegd worden, is het uitwisselen van gegevens over deze incidenten vanuit privacy-perspectief niet vanzelfsprekend. 

De rol van M&I/Partners

IFV vroeg M&I/Partners om een gedragen en eenduidig beeld van de kernregistratie met specifieke aandacht voor de vereisten van de AVG. 

Eenduidige verwerking

We zijn begonnen met het in kaart brengen van de verwerking zodat er een eenduidig beeld was, om daar vervolgens de risico's van te analyseren. De uiteindelijke risico's en bijbehorende maatregelen hebben geleid tot een oplossing, waarbij de veiligheidsregio's met vertrouwen de gegevens aan het IFV kunnen verstrekken en de rechten van de betrokkenen beschermd zijn. We zijn trots dat we samen met de veiligheidsregio’s en het IFV kunnen werken aan een veiliger Nederland.