Maasstad Ziekenhuis implementeert Patiënt Data Management Systeem

Op de afdeling neonatologie en kindergeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis draait sinds kort het Patiënt Data Management Systeem (PDMS) van HiX. Beide afdelingen werkten voor kort met de standaard content van HiX en papieren daglijsten. Met de implementatie van het PDMS zijn patiëntgegevens altijd en overal inzichtelijk en is de registratielast lager. Petra Gooskens van M&I/Partners was als projectleider implementatie PDMS betrokken.

Weinig overzicht en hoge registratielast

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis en heeft een belangrijke rol in de zorg voor (te vroeg geboren) kinderen in de regio Rotterdam. De afdeling neonatologie en kindergeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis verlenen hoog complexe zorg. Bij de overgang naar standaard content van HiX in 2017 zijn de afdeling neonatologie en kindergeneeskunde gaan werken met het verpleegkundig dossier. Tegelijkertijd bleven de papieren daglijsten bestaan om overige informatie (zoals pijnscores, gegevens van bewakingsmonitoren, medicatie en voeding) bij te houden. Dit zorgde voor veel registratielast voor de verpleegkundige, tijd die niet aan de patiënt kan worden besteed. De papieren lijsten werden dagelijks overgetypt om geen informatie te verliezen. Ook was er weinig overzicht omdat de informatie niet continu up-to-date in het EPD beschikbaar was, en zorgverleners daarmee op afstand niet konden meekijken met de status van de patiënt.

Patiënt Data Management Systeem

Door het streven naar kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg, optimale ondersteuning van het werkproces en inzet op value based healthcare, besloot het Maasstad Ziekenhuis het Patiënt Data Management Systeem van HiX aan te schaffen. Door koppeling van apparatuur worden meetresultaten automatisch geïntegreerd in het EPD. Samen met werkplekken aan het bed zorgt dit voor de mogelijkheid van het stoppen van papieren registraties. Tevens werden barcodescanners aangeschaft zodat er gestart kan worden met moedermelkverificatie om de kans op moedermelk verwisselingen nog kleiner te maken.  

De rol van M&I/Partners

Het Maasstad Ziekenhuis zocht een projectleider die zowel de technische als procesmatige implementatie kon begeleiden. Petra Gooskens van M&I/Partners vervulde deze rol. Samen met de teamleiders en een werkgroep, bestaande uit zorgverleners, technici, ChipSoft adviseurs en ZiZo beheerders (beheerorganisatie HiX van vier ziekenhuizen, waaronder het Maasstad ziekenhuis) zorgde Petra voor een succesvolle livegang. Gezamenlijk is gewerkt aan het inrichten van de nieuwe werkprocessen, inrichting van het dossier en scholing. Daarnaast is medische apparatuur gekoppeld en is er een selectie en implementatie van de bedzijdige werkplekken uitgevoerd. Om ook in de toekomst te kunnen optimaliseren zijn functioneel beheerders aangesteld, opgeleid en zijn er beheer afspraken gemaakt. 

Wat vindt de opdrachtgever?

“Petra heeft ons geholpen om in een krap tijdsbestek het PDMS live te brengen door middel van een gestructureerde aanpak met goede documentatie” vertelt Marie-Louise van de Hoef, teamleider Neonatologie, Maasstad Ziekenhuis.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Radiotherapiegroep verbetert de werkprocessen met HiX

Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en de registratielast te verminderen besloot Radiotherapiegroep over te gaan naar één elektronisch patiëntendossier en één elektronisch patiëntenportaal. M&I/Partners begeleidde het selectietraject, verzorgde het programmamanagement en was nauw betrokken bij de functionele inrichting van HiX. 

Lees verder