De Jeugd- & Gezinsbeschermers interim-hoofd ICT

De Jeugd- & Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland) bevond zich in een turbulente periode. Eind 2014 stond de transitie van de verantwoordelijkheid van jeugdzorg naar gemeenten en de invoering van een nieuw registratiesysteem voor de jeugdzorg (WIJZ) op de agenda. Tijdens deze transitie moet de ICT-ondersteuning geborgd zijn. Richard Sitters ging als interim-hoofd ICT aan de slag met de ICT-strategie voor de komende jaren.

Informatie veilig delen

Voor een verbeterde informatietoegang is de organisatie klaargestoomd voor de invoering van een nieuw cliëntregistratiesysteem ‘WIJZ’. Daarnaast is er samen met de organisatie een slag gemaakt door het cliëntenarchief te digitaliseren. Richard heeft de applicatiearchitectuur helder in beeld gebracht om de gegevenskwaliteit te borgen en scherp te hebben hoe de organisatie veilig informatie kan delen.

Regievoering

Richard heeft de regievoering vormgegeven door onder andere een Stuurgroep ICT- en roadmapmanagement in te voeren. Er is een informatiebeveiligingsbeleid en –plan vastgesteld op basis van de BIR en NEN7510. Op operationeel niveau is ITIL geïmplementeerd en een intensief opleidingsprogramma opgestart om de ICT-medewerkers de gewenste kennis bij te brengen. De onderlinge samenwerking op de ICT-afdeling is geoptimaliseerd met Lumina. Om de continuïteit van de ICT-dienstverlening te borgen is Richard begonnen met het uitbesteden van de ICT-dienstverlening en servicedesk.

Informatiebewuste medewerkers

Sitters: “Tot slot zijn we aan de slag gegaan met mobiel werken. Dit in het kader van flexibel werken en het programma ‘beschermen en versterken’ waarbij we De Jeugd- & Gezinsbeschermers meer naar de klant willen brengen. Dit betekent 200 laptops en een nieuw werkplekconcept. Een digitaal bewuste medewerker betekent niet alleen flexibeler en efficiënter werken. Medewerkers moeten meer informatiebewust zijn en de noodzaak van informatieveiligheid zien.”

Wat vindt de opdrachtgever?

Opdrachtgever Jacqueline Hissink, manager Bedrijfsvoering

“Richard heeft het belang van ICT en informatievoorziening binnen onze organisatie op de kaart gezet. Hij heeft ons bewust gemaakt van de impact van ons ambitieniveau voor de ICT-afdeling en de kwetsbaarheden binnen de huidige constellatie. Hij heeft alle delen van de organisatie aangesproken op hun eigen rol en verantwoordelijkheden over ICT, ICT-voorzieningen, informatievoorziening en beveiliging.”

Interim-oplossingen

Meer informatie over interim-CIO en interim-oplossingen? Neem direct contact op met Richard.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Amphia Ziekenhuis interim-manager EPD-team

Het Amphia Ziekenhuis zocht een interim-manager voor het EPD-team, die de continuïteit van de EPD-ontwikkeling kon borgen en de transitie van een programmateam naar een beheerorganisatie kon begeleiden. M&I/Partners heeft deze rol vervuld.

Lees verder
GGD Amsterdam vliegende start voor informatieplanning

Een 10 krijg je als dienstverlener niet snel van een opdrachtgever, maar de GGD Amsterdam was dan ook erg tevreden met de manier waarop M&I/Partners het applicatielandschap van de GGD letterlijk in kaart bracht. 'Een prachtig overzicht, dat een helder beeld geeft van de GGD.'

Lees verder

Tijdelijke ondersteuning nodig?

 

Verandering vraagt veel van bestuurders en managers. Wij hebben betrouwbare en deskundige medewerkers beschikbaar.

Meer over interim-management