Koplopen in medische diagnostiek, niet zonder goede informatievoorziening

20 maart 2024 - 15:00 - 20 maart 2024 - 19:00
Zeist

De wereld van diagnostiek is continu in beweging. Privatisering, schaalvergroting en marktpositie zijn in een decennium essentieel geworden, terwijl diagnostiek ondertussen een onmisbaar onderdeel is van passende zorg. Medische laboratoria functioneren en communiceren in de huidige tijd nagenoeg geheel digitaal. Van elektronische gegevensuitwisseling tussen aanvrager en laboratorium, tot het automatisch verwerken van monsters in het laboratorium zelf. De juiste informatievoorziening speelt voor medische laboratoria daardoor een cruciale rol in hun bestaan.

Een goede informatievoorziening sluit aan op de visie van een laboratorium. Of het nu gaat om het uitbreiden van hun capaciteit, het aangaan van strategische partnerschappen of het verbeteren van de service aan zorgverleners en patiënten, een goede informatievoorziening is essentieel om snel te kunnen handelen en toekomstbestendig te zijn. Tijdens dit Laboratorium&ICT evenement namen drie koplopers u mee in hun visie op de ontwikkelingen in de diagnostiek en hoe informatievoorziening deze kan versterken.

Sprekers/koplopers:

  • Prof. Dr. Robert de Jonge, hoogleraar laboratoriumgeneeskunde en vice-voorzitter bestuur divisie laboratoria bij Amsterdam UMC
  • Dr. Marc Elisen, manager Klinisch Chemisch en klinisch chemicus en manager KCHL, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
  • Drs. Hans de Boer, strategisch adviseur en voormalig lid Raad van Bestuur Isala

Programma

15:00 - 15:30 Inloop en ontvangst

15:30 - 15:40 opening door Antoon

15:40 - 16:10 Strategisch ontwikkelen in de markt voor diagnostiek
Hans de Boer, strategisch adviseur en voormalig lid Raad van Bestuur Isala

Kostengedreven aanpassingen in de wereld van diagnostiek hebben in het afgelopen decennium gezorgd voor grote veranderingen. Waren laboratoria begin van deze eeuw nog regulier onderdeel van zorgorganisaties, inmiddels zijn privatisering, schaalvergroting en marktpositie essentieel geworden. In de tussentijd blijft diagnostiek een onmisbaar onderdeel van passende zorg. Komen tot laboratoriumorganisaties die met deze dynamiek om kunnen gaan vraagt om visie en leiderschap. Hans de Boer deelt zijn beeld van de huidige ontwikkelingen, zijn visie op positionering door laboratoria en welke risico's, kansen en belemmeringen daarbij een rol spelen.

16:10 - 16:40 Van waarden naar waarde in ETZ
Dr. Marc Elisen, klinisch chemicus en manager KCHL, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Waarde toevoegen aan patiënten en aanvragers, het ondersteunen van thuisdiagnostiek en meer samenwerking in diagnostiek is waar de visie van het KCHL in ETZ om draait. Als manager van het KCHL en Klinisch Chemicus is Marc Elisen mede drijvende kracht achter deze visie. In het KCHL zijn de afgelopen jaren stappen gezet om het toevoegen van waarde mogelijk te maken, door als eerste laboratorium in Nederland te kiezen voor een in het EPD geïntegreerd LIS. Tijdens deze sessie neemt hij u mee in de voordelen die deze integratie biedt voor het nastreven van de visie van het KCHL, en kijkt hij vooruit naar de toekomst van diagnostiek zoals hij die ziet, en hoe achterliggende ICT en data daar een cruciale rol in spelen.

16:40 - 17:10 Samenwerking als onmisbare bouwsteen voor betere diagnostiek
Prof. Dr. Robert de Jonge, hoogleraar laboratoriumgeneeskunde en vice-voorzitter bestuur divisie laboratoria bij Amsterdam UMC

In de regio groot Amsterdam gaan de diagnostische laboratoria intensiever samenwerken. Doel hiervan is betere diagnostiek voor zorgverleners én patiënten. Door afspraken tussen de verschillende laboratoria komt er één ingang voor zorgverleners, onderlinge integratie van diagnostiek en advies, en een priknetwerk waarmee patiënten flexibel een priklocatie kunnen kiezen. Robert de Jonge licht het meerjarenprogramma toe waarmee beoogde doelen in fasen gerealiseerd worden en de wijze waarop digitalisering, gegevensuitwisseling en Artificial Intelligence dit mogelijk maken.

17:10 - 17:30 Discussie

17:30 - 19:00 Afsluiting met borrel & buffet


Naar het overzicht