ICT-kosten dalen in de GGZ


ICT-kosten als percentage van de omzet dalen tot 4,55 procent in de geestelijke gezondheidszorg. Na jaren van flink toenemende kosten op het gebied van ZIS/EPD is dit jaar een daling te zien terug naar het niveau van 2013.

De ICT-kosten als percentage van de omzet dalen tot 4,55 procent. Dit is een trendbreuk met de stijgende lijn die tot dit jaar zichtbaar was in de GGZ. Daar waar de softwarekosten nog zijn toegenomen zijn vooral de kosten voor ICT-personeel flink afgenomen.

Omzet per medewerker blijft stijgen

Net als in de voorgaande edities van de ICT Benchmark GGZ zien we een toename in de omzet per medewerker. Deze stijging laat zich verklaren door de druk op de organisaties om verder te bezuinigen. Met andere woorden: met minder mensen moet men hetzelfde blijven leveren.

ZIS/EPD-sector in stabiele zijligging of in rustiger vaarwater?

Na jaren van flink toenemende kosten op het gebied van ZIS/EPD zien we dit jaar een daling terug naar het niveau van 2013. De kosten voor het ZIS/EPD zijn nog altijd aanzienlijk met een gemiddelde van € 355,- per gebruiker per jaar. Echter zien we dat de meeste instellingen inmiddels de implementatiefase achter de rug hebben en hierdoor minder kwijt zijn aan de eenmalige transitiekosten. Deze ietwat genormaliseerde situatie roept de vraag op waar de ICT binnen de GGZ zijn pijlen nu op gaat richten.

Ambulantisering van de sector te zien in de cijfers

In de cijfers zien we een stijging terug in de werkplekdekking. Dat wil zeggen, er zijn steeds meer werkplekken per medewerker. Dit komt doordat steeds meer zorg, ook binnen de GGZ, ambulant wordt geleverd. Door deze beweging worden medewerkers steeds meer uitgerust met mobiele devices. Vorig jaar waren er 1,03 werkplekken per medewerker, dit jaar is dat al gestegen naar 1,14 werkplekken per medewerker.Terug naar het overzicht

Wilt u weten waarin uw GGZ-instelling goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is?

Bent u benieuwd of u veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere GGZ-instellingen? Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren?

Doe mee met de ICT Benchmark GGZ

Gerelateerde publicaties