ICT-kosten per inwoner gedaald met 3%


De ICT-kosten per inwoner bedragen in 2014 € 72, een daling van 3%. Burgerzaken en Sociale zaken & Werkgelegenheid zijn de primaire processen met de hoogste ICT-kosten. Opvallend is de lage volwassenheidsscore op het proces leveranciersbeheer. Gemeenten hebben moeite met een integrale kosten/baten analyse voor ICT-investeringen. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015 van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten. De deelnemers aan de ICT Benchmark Gemeenten vertegenwoordigen gezamenlijk 1,3 miljoen inwoners.

ICT-kosten per inwoner gedaald met 3% tot € 72

De lichte daling van de ICT-kosten per inwoner wordt vooral veroorzaakt door een daling van de personeelskosten. De softwarekosten zijn daarentegen licht gestegen. De daling van de personeelskosten wordt grotendeels veroorzaakt door een daling op inhuur. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners bedragen de ICT-kosten per inwoner € 67. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben gemiddeld hogere ICT-kosten per inwoner, namelijk € 73. De kosten per medewerker stijgen tot € 9.687. De reden hiervoor is gelegen in het slanker worden van de gemeentelijke organisaties: er zijn steeds minder ambtenaren per 1.000 inwoners. De ICT-kosten blijven min of meer gelijk waardoor de kosten per medewerker stijgen.

ICT-kosten primair proces € 22 per inwoner

In verhouding gaan de meeste ICT-kosten van de primaire processen naar de processen Burgerzaken (14%) en Sociale zaken & Werkgelegenheid (14%). Hierbij zijn de kosten van applicaties primair proces, ICT-werkplekken en functioneel beheer toegewezen aan de primaire processen van een gemeente. Het takenpakket van de gemeente neemt toe als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein. Grote vraag is of gemeenten in staat zijn innovaties als gevolg van deze omvangrijke taakverzwaring binnen de bestaande ICT-begroting te realiseren. Gezien de omvang en aard van de decentralisatie denken wij van niet.

Leveranciersbeheer heeft lage volwassenheid

Opvallend is de lage volwassenheidsscore op het proces ‘leveranciersbeheer’. De afspraken met leveranciers gaan in veel gevallen niet verder dan een basis inspanningsverplichting. Het maken, bewaken en bijsturen van resultaatafspraken met leveranciers vindt in geringe mate plaats. Het proces ‘Beveiliging’ staat dit jaar weer bovenaan als meest volwassen ICT-proces, samen met het proces ‘Hulp voor eindgebruikers’.

Effectiviteit van ICT

Naast de ICT-volwassenheid is ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ICT; de mate waarin ICT/informatievoorziening ondersteunend is aan de organisatiedoelstellingen. Uit de benchmark blijkt dat gemeenten met name op de tactische beheerprocessen moeten groeien. Dit betreft beheerprocessen zoals leveranciersmanagement, contractmanagement en servicelevelmanagement. Gemeenten vinden het in veel gevallen lastig om het vastgestelde beleid daadkrachtig tot uitvoering te brengen. Daarnaast komen integrale kosten-baten analyses niet altijd aan bod bij de realisatie van ICT-diensten en projecten. Daardoor komt de effectiviteit van de informatievoorziening onder druk te staan. Kosten komen namelijk vaak ten laste van het ICT-budget terwijl de baten elders liggen.

Vanuit ICT-perspectief is de cruciale vraag hoe ICT kan bijdragen aan de effectiviteit van de uitvoering (en de komende jaren vooral in het sociale domein), waarbij de verlaging van de uitvoeringskosten groter is dan de extra kosten van de inzet van ICT (efficiëntie). En dat is best lastig. Dat vraagt een duurzame dialoog tussen ICT en de uitvoering. Dat men ICT niet eenzijdig ziet als een kostenpost maar een kans om effectiever en efficiënter te werken.

Krijg ook zicht op uw ICT-kosten

Bent u zich bewust van uw huidige ICT-kosten en kwaliteit? Hoe is dit bij andere gemeenten georganiseerd? Waar liggen voor u verbeterpunten? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u met de ICT Benchmark Gemeenten.


Behoefte aan meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Anton!Terug naar het overzicht

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Gerelateerde publicaties

Care-instellingen werken steeds meer digitaal. Dit blijkt uit een stijging van het aantal werkplekken per FTE. De ICT-kosten ten opzichte van de omzet bedragen dit jaar gemiddeld 3,6%, in 2014 was dit 2,9%. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Care van M&I/Partners.

Lees verder