Nederlandse LIS-markt in beweging


De markt van informatiesystemen voor medische laboratoria (LIS) is maar klein en wordt gedomineerd door twee spelers: MIPS en Philips. Veel van hun klanten oriënteren zich momenteel op andere systemen, bijvoorbeeld omdat zij tegen de overgang naar een nieuwe versie opzien. Twee Belgische LIS-leveranciers - Cegeka en Compugroup Medical - staan te trappelen om in Nederland de concurrentie aan te gaan.

Luk Schoonbaert, Strategy Manager Health Care Sector, bij Cegeka vertelt: ‘De Nederlandse markt wijkt af van de markt in andere Europese landen. In Nederland zien we grote dominantie van enkele partijen, terwijl elders in Europa soms wel tien partijen in de markt actief zijn. Momenteel hebben we één klant in Nederland (Viecuri), maar we willen graag uitbreiden in Nederland.’

CGM

De situatie bij Compugroup Medical (CGM) is anders; velen kennen dit bedrijf nog als Sysmex of Vision4Health. Zo’n tien jaar geleden hebben diverse Nederlandse laboratoria hun oplossing ‘Molis’ geïmplementeerd en zij gebruiken deze oplossing nog steeds. Vanuit het management van Vision4Health was Nederland echter lange tijd geen focusmarkt. Met de overname door het draagkrachtige Duitse CGM is dit echter veranderd; CGM heeft voor de Nederlandse markt de ambitie om met geïntegreerde softwareoplossingen voor de eerste lijn te komen. Hierin zoeken zij de synergie met het geacquireerde Euroned, Microbais en Labelsoft met hun aanbod voor huisartsen, apotheken en huisartsenposten. Jean-Marc Houbben, General Manager CGM LAB Belgium, licht toe: ‘Momenteel zijn we bezig ons aanbod voor Nederland uit te werken en te positioneren. Uiteraard biedt onze huidige positie met zeven klanten een mooie startpositie, maar we zoeken nog naar mogelijkheden deze te vergroten.’

Overstap

De vraag is wat klanten beter worden van de overstap naar een andere LIS-leverancier? Luk Schoonbaert legt uit dat zij het verschil willen maken door het aanbieden van een complete suite voor klinische chemie, microbiologie, bloedtransfusie en een geïntegreerd aanvragen– en uitslagenportaal.

Vanuit CGM ziet men vooral de gemakkelijke configureerbaarheid en beslissingsondersteuning vanuit het LIS als onderscheidende functionaliteiten. Ook ziet men Molis niet als ‘ondersteunend’ systeem in de werkzaamheden van gebruiker, maar als een integrale workflow-engine en regisserend systeem dat ook alle gerobotiseerde en logistieke acties op het lab zelf aanstuurt. In de praktijk zorgt dat ervoor dat een systeem uit zichzelf kan melden dat orders gereed zijn. Molis ‘dicteert’ dus veel meer de werkzaamheden, waardoor fouten, handmatige acties en onvolledigheid sterk gereduceerd kunnen worden.

MIPS

Tjitze Dijkstra van MIPS: ‘Er zullen altijd concurrenten blijven, op dezelfde manier als wij naar andere markten kijken. Desondanks zien we in Nederland een sterke teruggang in het aantal laboratoria, terwijl de Nederlandse markt serieuze investeringen vraagt. Bovendien vraagt de Nederlandse markt specialistische materiekennis en projectleiders op dit gebied zijn schaars. MIPS ziet het vooral als haar opgave om technologisch voor te blijven en goede projecten af te leveren.’

Dit artikel is een vervolg op 'Een herbezinning op het ICT-landschap'.

 Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

In vijf jaar is het aanbod van Laboratorium Informatiesystemen sterk gedaald. MIPS domineert de markt en wordt bij fusies vaak gekozen om op verder te bouwen. Binnen de markt moeten Philips en Technidata plaats maken voor spelers als Bodegro. Laboratoria worden groter, kennen meer locaties, disciplines en werkbedrijven.

Lees verder