Uw eigen pillen in het ziekenhuis


Als u zorgverlener bent, of weleens bent opgenomen in een ziekenhuis, of beide, dan herkent u ongetwijfeld het beeld. De medicatie die thuis werd gebruikt speelt ineens geen rol meer, die wordt terzijde gelegd of weggegooid, en voor de duur van het ziekenhuisverblijf, soms maar een paar dagen, wordt een nieuw medicatieregime ingericht.

Voor het ziekenhuis is deze methode veruit het handigste. Niemand hoeft rekening te houden met de pillen van thuis, de barcodes van de zakjes waarin de ziekenhuismedicatie wordt geleverd zijn eenvoudig te scannen – kortom, het past allemaal naadloos in het ziekenhuissysteem.

Geen regie patiënt

Er is echter één nadeel aan deze werkwijze: van een regierol van de patiënt is op dit punt geen sprake meer. Hij of zij wordt beschouwd als iemand met wie je geen rekening hoeft te houden, die braaf doet wat je zegt. ‘Slikt u vandaag deze pillen maar, mevrouw…’ Niet erg stimulerend dus, en niet passend in een moderne visie op zorg.

Dat het ook anders kan, bewijst de gedreven ziekenhuisapotheker Remco de Jong van het Radboud UMC in Nijmegen. In dat ziekenhuis neem je als patiënt tegenwoordig je eigen medicijnen mee, in je eigen doosje, en als je naar huis gaat ga je er gewoon mee door. Dat is goedkoper, het vermindert verspilling van medicijnen, het verbetert de therapietrouw en het vergroot de patiënttevredenheid. Het is alleen iets ingewikkelder voor de ziekenhuisapotheek, maar in Nijmegen is men van mening dat die problemen te overzien zijn en kunnen worden opgelost, in nauwe samenwerking met de leverancier van het EPD.

Medicatieveiligheid

Goed, zult u zeggen, dat klinkt mooi, maar hoe zit het dan met de medicatieveiligheid? Komt die op deze manier niet in gevaar?

Het tegendeel is het geval, luidt het antwoord. Want onlangs kreeg het Radboud UMC het predicaat HIMSS level 7 toegekend. Ik schreef er al eerder over: het instituut HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) oordeelde dat de zorg-ICT zich in Nijmegen op een dermate hoog niveau bevindt, dat het ziekenhuis dit bijzondere predicaat als eerste in Nederland krijgt.

Uiteraard stelt HIMSS 7 hoge eisen aan de medicatieveiligheid, en al die eisen voldeed het Radboud. Sterker: het ziekenhuis kreeg op dit vlak nog eens een extra pluim.

Een regierol van de patiënt, effectievere medicatie en minder fouten - het kan dus allemaal. Je moet het alleen dóen. In Nijmegen hebben ze bewezen dat het kan.Terug naar het overzicht

Bent u benieuwd hoeveel uw ziekenhuis uitgeeft aan ICT per medewerker of werkplek?

Doe mee met de ICT Benchmark Ziekenhuizen

Gerelateerde publicaties

Bij E-Health is het niet belangrijk dat we opleveren wat we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Het is belangrijk dat we iets maken dat de doelgroep gaat gebruiken, iets dat hen toegevoegde waarde biedt. Een aanpak zoals scrum past hier perfect bij.

Lees verder

Zorgvisie ICT - Ook in de zorg is de juiste stuurinformatie cruciaal om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Integratie van EPD en ERP geeft inzicht in de effecten van keuzes op kwaliteit én kosten.

Lees verder