ICT-kosten in de GGZ boven de 5%


De integrale ICT-kosten komen dit jaar voor het eerst ruim boven de 5% van de totale omzet uit. De gemiddelde ICT-kosten voor GGZ-instellingen zijn 5,24% van de omzet. Dit jaar zien we de stijging terug in alle kengetallen van de benchmark. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten en kosten voor servers en storage. Zo blijkt uit de ICT Benchmark GGZ 2014 van M&I/Partners.

Uit de ICT Benchmark GGZ 2014 van M&I/Partners blijkt dat de integrale ICT-kosten dit jaar voor het eerst ruim boven de 5% van de totale omzet van de instelling uitkomen. De gemiddelde ICT-kosten voor GGZ-instellingen zijn 5,24% van de omzet. Vanaf 2009 zijn de ICT-kosten als percentage van de omzet ieder jaar gestegen. Net als bij de vorige editie zijn de ICT-kosten als percentage van de omzet fors gestegen (12%) .

De personeelskosten zien we stijgen door een toename van de inhuur van externen en door hogere personeelskosten van eigen personeel. De toename van de kosten voor servers en storage wordt verklaard doordat er vorig jaar weer meer is geïnvesteerd in vervanging en vernieuwing.
Ontwikkeling integrale ICT-kosten als percentage van de omzet

Opnieuw stijging van ZIS/EPD-kosten

De ZIS/EPD-kosten per gebruiker zijn ook dit jaar weer doorgestegen. Vorig jaar zagen we bijna een verdubbeling van de ZIS/EPD-kosten per gebruiker. Dit jaar stijgt het kengetal minder hard met 9%. De stijging van vorig jaar komt door de implementatie van nieuwe ZIS/EPD-pakketten of de upgrade naar een nieuwe versie. Hierdoor zien we deelnemers met een hoger kostenniveau. Ook zien we bij deelnemers die gestart zijn met een nieuw ZIS/EPD grote stijgingen van andere kostenobjecten, bijvoorbeeld kosten voor datamigratie.

Uitbesteden heeft een prijskaartje

Ook dit jaar zien we dat uitbesteden een prijskaartje heeft. Deelnemers die (delen van) hun ICT uitbesteden hebben een hoger kostenniveau dan instellingen die geen gebruik maken van uitbesteding. Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitbesteden van ZIS/EPD hosting, servers en storage, technisch applicatiebeheer en uitbesteden van beheer van de ICT-infrastructuur.

Over de ICT Benchmark GGZ

De ICT Benchmark GGZ is in 2014 voor de vijfde keer uitgevoerd. De benchmark geeft inzicht in de hoogte van de integrale ICT-kosten van een GGZ-instelling en vergelijkt deze met andere GGZ-instellingen. Ook maken we inzichtelijk hoe deze kosten zijn opgebouwd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de batenkant van ICT. We kijken naar de functionele dekkingsgraad, dat wil zeggen, wat kan er allemaal met het applicatielandschap. Tevens kijken we naar de ICT-volwassenheid en de afstemming tussen Business en ICT.

Meer weten?

Meer over de resultaten van de ICT Benchmark GGZ of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Steven.Terug naar het overzicht

Wilt u weten waarin uw GGZ-instelling goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is?

Bent u benieuwd of u veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere GGZ-instellingen? Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren?

Doe mee met de ICT Benchmark GGZ

Gerelateerde publicaties

De ICT-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen. In boekjaar 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,5 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent. Het ICT-budget gaat voor 80 procent op aan software en personeel. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners, ronde 2018.

Lees verder

Woningcorporaties geven steeds meer uit aan ICT. Inmiddels geven woningcorporaties 164 euro per VHE uit aan ICT. Vorig jaar was dit 160 euro per VHE. Woningcorporaties besteden in steeds hogere mate hun ICT uit, wat met name leidt tot een verschuiving van de uitgaven en verandering in personele bezetting. 

Lees verder