De CIO moet niet te ver voorop lopen


Het digitale tijdperk vraagt ook in de zorg om nieuw (digitaal) leiderschap. Dat was de rode draad in een aantal blogs die ik de afgelopen weken schreef. Technische ontwikkelingen betekenen onder meer dat de afdeling ICT een nieuwe rol of inrichting in de organisatie krijgt. Een meer complexe rol, want waar de oude taken van beheer en onderhoud onverminderd belangrijk blijven, wordt nu ook om een strategische visie en digitale visie gevraagd. Hoe de ICT is ingericht, bepaalt immers voor een belangrijk deel hoe de organisatie zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Uiteraard vraagt dit veel van de man of vrouw die eindverantwoordelijk is voor de ICT. De CIO of ICT-manager dus. Technisch inzicht en geduld is nodig, om de beheerstaken te kunnen uitvoeren, zonder welke er geen goede zorg kan worden verleend. Een nieuwe release van het EPD zal toch echt moeten worden uitgevoerd, hoe hooggestemd je idealen verder ook zijn.

Strategische toekomstvisie

Maar daarnaast wordt er dus om strategisch inzicht gevraagd. ICT bepaalt de komende jaren de manier waarop de bedrijfsprocessen zijn ingericht en de plek die de zorginstelling gaat innemen op de markt. Dat betekent dus dat de CIO meepraat met de raad van bestuur, als-ie er al geen deel van gaat uitmaken. Dat vraagt om een strategische toekomstvisie, om inzicht in financiën, om marktkennis en niet in de laatste om begrip voor het feit dat alles wat je zo graag zou willen, niet van de ene dag op de andere kan worden bereikt.

Leiderschap van de CIO

Hiermee kom ik op misschien wel het belangrijkste punt van het leiderschap van de CIO: je moet weten waar je heen gaat, maar je mag niet te op de troepen vooruitlopen. Als je de zorg-ICT beschouwt als een caravan – het lijkt een vreemde beeldspraak, maar op de een of andere manier werkt het toch – dan moet je beslist doorrijden om op je bestemming te komen, maar als je de maximumsnelheid overschrijdt, dan heb je een probleem. Dan komt die caravan misschien helemaal niet op de camping aan.

Scherp inzicht

Het is dus nogal wat waarover een goede CIO moet beschikken. Visie en praktisch inzicht. Oog voor de toekomst en voor het heden. Belangstelling voor techniek en voor menselijke verhoudingen. Linker- én rechterhersenhelft. Gelukkig hoeft niet alles in één persoon te worden verenigd – met die gedachte wil ik deze serie over leiderschap in het digitale tijdperk graag afsluiten. Want de allerbelangrijkste eigenschap van de CIO – en eigenlijk van iedereen die leiding geeft – is wat mij betreft een scherp inzicht in waarin je niet zo sterk bent. Weet wat dat is, en zorg ervoor dat anderen die zwakke punten aanvullen. Dan kom je uiteindelijk heelhuids en vol goede moed op de bestemming aan.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Toezicht op digitalisering en ICT in de zorg staan vaak niet structureel op de agenda. Dit blijkt uit onderzoek van M&I/Partners naar toezicht op digitalisering en ICT in de zorg, onder 91 raden van toezicht van Nederlandse zorgorganisaties.

Lees verder