Heeft u een goede CIO? (2)


In mijn vorige column zette ik uiteen dat ICT in de zorg complex is geworden. Niet alleen is het nodig bestaande systemen goed te laten functioneren en indien mogelijk te verbeteren, maar ook zijn creatieve verandering en disruptie voorwaarden voor een succesvolle toekomst. Voor al deze taken zijn verschillende mensen nodig, die ik aanduidde als CIO 1.0, 2.0 en 3.0. De volledige column vindt u hier.

De kans dat je een CIO vindt die al deze eigenschappen in zich verenigt, is niet zo groot. Maar dat is ook geen enkel probleem. Zolang je er maar voor zorgt dat alle eigenschappen in de organisatie zijn vertegenwoordigd.

Raad van Bestuur

In theorie is het denkbaar dat de CIO vooral aandacht heeft voor een goed beheer van de systemen, en het creatieve, vernieuwende deel aan een medewerker overlaat. Maar in de praktijk komt dat zelden voor. In organisaties waar de ICT goed functioneert tenminste. In dergelijke organisaties is de CIO een CIO 3.0, die nauw is aangehaakt bij de Raad van Bestuur en daar bij voorkeur deel van uitmaakt. Het beheer en het verbeteren van de systemen, de taken 1.0 en 2.0, laat hij aan anderen over, die dat beter kunnen dan hij en die hij vertrouwt.

Helaas is mijn ervaring dat nog lang niet alles instellingen zover zijn. Nog maar al te vaak is de ICT-afdeling een afdeling waar procedures de boventoon voeren, waar een innovatie alleen kan worden doorgevoerd na het invullen van formulier X en na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke manager Y. Zo’n afdeling ook waar klachten alleen op maandagmiddag van 14 tot 14.30 uur in behandeling worden genomen. Ik noem dat wel: ICT als burcht.

Topvoetballer

Hoe wordt de afdeling ICT een burcht? Niet omdat de mensen die er werken niet goed zijn. Dat zijn ze namelijk wel. Vermoedelijk staat er op zo’n afdeling een CIO 1.0 of hooguit 2.0 aan het hoofd, maar zoal betoogd: die mensen heb je hard nodig. Die zijn zeer waardevol. Wat je mist, is een CIO 3.0 die de brede lijnen in de gaten houdt en de blik op de toekomst heeft gericht.

Een CIO 1.0 is daartoe niet in staat, maar dat kun je hem niet verwijten. Tenslotte neem ik u ook niet kwalijk dat u geen topvoetballer bent (daar ga ik gemakshalve maar even van uit). Ook kunt u van mij niet verwachten dat ik een popmuzikant bent die alle podia platspeelt. Onze kwaliteiten liggen elders.

Anders inrichten

Datzelfde geldt voor de CIO 1.0, 2.0 en 3.0. Je hebt ze alle drie nodig, en als de CIO 3.0 ontbreekt, dan is dat een zaak die de Raad van Bestuur aangaat. Alleen daar kan de keuze worden gemaakt om de bedrijfsvoering anders in te richten. Daar ligt dus de verantwoordelijkheid als de ICT-afdeling een burcht is geworden, en daar ligt de taak om daar snel een einde aan te maken.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

De informatiemanager vervult een belangrijke brug tussen de gebruikersorganisatie en de ICT. Maar hoe is de samenhang tussen Informatiemanagement, ICT en de Business? Hoe richt je informatiemanagement goed in en implementeer je dat vervolgens? 

Lees verder

De omgeving waarin organisaties functioneren wordt steeds dynamischer en complexer. De klant verwacht een superieure digitale klantervaring. Een "superieure digitale klantervaring bieden" vraagt om het efficiënt op elkaar laten aansluiten van bedrijfsprocessen. Het vraagt om een transitie van "afdeling-gestuurd" naar "proces-gestuurd" werken. En die transitie is niet altijd eenvoudig.

Lees verder