Artsen vinden patiëntreviews beperkt relevant


Patiënten gebruiken steeds vaker reviewsites om een passende arts te vinden. Artsen zijn zich zeker bewust van deze online reviewsites en beoordelingen. Toch blijkt uit onderzoek van M&I/Partners dat ze hier weinig mee bezig zijn en beperkt relevant vinden.

Online beoordelingen

Wij laten ons steeds meer leiden door online beoordelingen. Het is dus niet vreemd dat patiënten zich bij de keuze van een zorgverlener ook online oriënteren. Ook patiënten gebruiken steeds vaker reviewsites om een passende arts te vinden. Artsen zijn zich bewust van het gebruik van online reviewsites door patiënten. Toch blijkt uit onderzoek van M&I/Partners dat ze hier weinig mee bezig zijn.

Geen goede ontwikkeling

Een meerderheid van de artsen denkt dat patiënten online reviews mee laten tellen in hun keuze voor een arts. De helft van de artsen vindt dit geen goede ontwikkeling omdat zij online reviews van patiënten niet objectief vinden. Reviews van patiënten zijn te veel gericht zijn op communicatieve vaardigheden van de arts in plaats van op de medische deskundigheid. Artsen hebben meer vertrouwen in de verwijzing en reviews van collega-artsen. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen die een verwijzing doen.

Dat komt later wel

Een interessante uitkomst is ook dat Artsen In Opleiding voor medisch Specialisme (AIOS) wel het nut inzien van online reviews en online profilatie, maar zich nog niet genoodzaakt voelen om hier iets mee te doen. Zij denken dit wel in een later stadium in hun carrière op te pakken.

Online bekendheid

Een kleine 10 procent geeft aan zijn of haar online bekendheid belangrijk te vinden., 20 procent vindt dit niet belangrijk en bijna 70 procent vindt het wel interessant, met name omdat het iets zegt over zijn of haar functioneren. Maar een enkeling reageert op de reviews, en dan wel alleen op de negatieve.

Weinig ondersteuning

In de ondersteuning vanuit beroepsverenigingen en de zorginstellingen is veel winst te behalen. Een ruime meerderheid zegt onvoldoende ondersteund te worden door hun ziekenhuis. 

Betere aansluiting zorgvraag

"Voor zorginstellingen, ziekenhuizen en zorgverleners is er nog werk te verzetten om hier op in te spelen en de patiënt van actuelere informatie te voorzien. Het gebruik van actuele informatie zorgt dat patiënten betere aansluiting kunnen vinden bij hun specifieke zorgvraag en/of sneller slagen een geschikte arts te vinden" geeft Antoon van Luxemburg aan.

Onderzoek

Op reviewsites (zorgkaart Nederland) krijgt een patiënt een idee hoe een arts in zijn of haar omgang wordt ervaren door andere patiënten en kan op basis hiervan een keuze maken wat hij of zij denkt dat het beste bij haar past. Voor het onderzoek is er een enquête afgenomen onder verschillende medisch specialisten en AIOS-en over hun kennis en mening over online reviewsites en vergelijkingssites. Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

De opdracht is duidelijk. De zorg moet ook voor onze kinderen betaalbaar en toegankelijk blijven. Technologie kunnen we slimmer hiervoor inzetten. Voor de patiënt maar ook voor zorgprofessionals die in de zorg willen blijven werken. Om technologie succesvol aan betere en betaalbare zorg te laten bijdragen is een visie nodig.

Lees verder

Overal waar belangrijke beslissingen worden genomen is leiderschap van belang. Dus ook in de bestuurskamers van Nederlandse ziekenhuizen. Het is onze indruk dat de kennis over digitale transformatie en de inzet van ICT in de bestuurskamers niet zozeer tekortschiet, maar men is er zich vaak nog te weinig van bewust hoe dit in de praktijk toe te passen. 

Lees verder