Het werk van een interim-manager is simpel. Of toch niet?


Als interim-manager kom ik binnen bij een zorgorganisatie waar problemen zijn op de afdeling ICT. Wat is er aan de hand? Dat is dan natuurlijk het eerste dat je wilt weten. Tja, zegt men dan. Gedoe. Problemen. Crisis!

Interim-manager

Dat begrijp ik natuurlijk, want je roept niet voor niets de hulp in van een interim-manager. Wat is voorafgegaan aan die onrust en problemen, wat zijn dan die problemen en en wie is daar dan verantwoordelijk voor?, luidt dan mijn volgende vraag. Dat is meestal een lastige, dus men moet even nadenken. Verrassend vaak blijkt die verantwoordelijkheid volgens mijn gesprekspartners elders te liggen. Bij de leverancier bijvoorbeeld, die zijn afspraken niet nakomt. Of bij de eindgebruiker, die zaken veel te laat aanmeldt.   

ICT-roadmap

Vervolgens stel ik de vraag: wat is jullie visie op de informatievoorziening en hoe hadden jullie die visie willen realiseren? Op die vraag volgt vaak geen exact antwoord. Bij doorvragen blijkt dikwijls dat een ICT-roadmap ontbreekt. Weet je waar je nu staat ten opzichte van wat je wilt bereiken? Of het mogelijk is om een eindpunt te bereiken als je niet weet waar je nu staat?, wil ik dan weten? Tja, zegt men dan. Eigenlijk niet. 

Verrassend simpel

Als je er zo naar kijkt, is het werk van een ICT-interim-manager of interim-CIO op een afdeling ICT verrassend simpel. Geef helder inzicht in de problematiek. Kom met een duidelijk plan van aanpak. Draai er niet omheen. Ook als je boodschap niet leuk is om te horen. Spreek de organisatie aan op zijn verantwoordelijkheid. De eigen mensen, maar ook de eindgebruikers, het management en het bestuur.

Concrete toezeggingen

Zorg er vervolgens voor dat je als interim-CIO of interim-manager concrete toezeggingen doet. ‘We doen ons best om op 1 maart klaar te zijn’ is niet genoeg. Twee antwoorden zijn wel goed: ‘We zijn op 1 maart klaar’. Of ‘Het lukt ons niet om op 1 maart klaar te zijn.’ En in dat laatste geval praat je verder.

Zo bezien is mijn werk dus eenvoudig. Maar in de praktijk ligt dat natuurlijk anders. Vaak ben je een jaar bezig om een ICT-afdeling weer goed te laten functioneren. Je moet weten waar je het over hebt, je moet zaken blijven herhalen. Je hoeft als interim-manager geen vrienden te maken. Je hoeft de zaken niet aan te pakken op de manier waarop het altijd is gedaan; een beetje buiten de lijntjes kleuren is vaak wel verfrissend. En het allerbelangrijkste: jij wordt als interim-manager afgerekend op resultaat.

Afdeling ICT loopt weer

Als je er op die manier naar kijkt, is het toch niet zo simpel, dat werk van mij. Maar het is wel ontzettend leuk om te doen. Iedereen is blij als de afdeling ICT weer loopt. Vooral ook omdat de mensen in de organisatie dan weer kunnen doen waar ze goed in zijn en wat ze graag willen doen: het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Het patiëntportaal biedt steeds meer mogelijkheden op het gebied van zorg. Door gebruik van het patiëntportaal wordt de patiënt meer betrokken bij het eigen zorgproces en ontstaat er betere informatievoorziening. Ook verbetert dit de kwaliteit van zorg en krijgt de patiënt meer regie over de behandeling. Met die regie en slimmer wordende patiënt ontstaan er wellicht ook meer vragen en of vragen én antwoorden op andere tijden in het zorgproces. Maar hoe past dit in de werkdag van de arts? Hoe staat het met de werkdruk, hebben zij hier last van?

Lees verder

Het optimaal benutten van het EPD wil in de meeste ziekenhuizen nog niet vlotten. Vooral het verminderen van de registratielast blijft achter bij de verwachtingen. De techniek kan nog zo geavanceerd zijn, maar als je wilt dan de invoering een succes wordt, dan heb je bevlogen en betrokken professionals nodig. 

Lees verder