ICT wordt steeds slimmer. De overheid ook


Wie resultaat boekt, wordt beloond. Dat is overal ter wereld een logisch principe, en dus ook als het ministerie van VWS zorginnovatie wil ondersteunen. De vraag is alleen: hoe meet je dat resultaat?

Lange tijd werd er gedacht vanuit de techniek. Als je een patiëntportaal bouwde of een mooie app ontwikkelde, dan was de subsidiegever tevreden. Je kon immers zien dat er iets was gemaakt, en dat het belastinggeld dus goed was besteed.
Of dat klopt, is echter maar de vraag. Want waar gaat het ten slotte om? Niet om een patiëntportaal of een app natuurlijk, maar om de vraag of daar ook iets mee gebeurt. Met andere woorden, of de patiënt er baat bij heeft.

100 miljoen

Het nieuwe stimuleringsprogramma VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional) gaat uit van dit principe. Dit programma is ontwikkeld door de NVZ, met een bijdrage van zo’n 100 miljoen euro van het ministerie. Ziekenhuizen en instellingen voor medische specialistische zorg gaan aan de slag met de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Het doel is helder: binnen vier jaar hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun medische gegevens.

De initiatiefnemers van VIPP constateren terecht dat de meeste zorginstellingen nog flink wat stappen moeten zetten om dit voor elkaar te krijgen. Alle medische informatie die overal in het ziekenhuis aanwezig is, moet op een overzichtelijke manier aan de patiënt worden aangeboden. Dit vergt niet alleen flinke investeringen in ICT, maar ook grote veranderingen in de manier waarop zorgprofessionals werken. Als adviseur heb ik hier vrijwel dagelijks mee te maken.

Onderzoek Nictiz

So far, so good. Maar nu het verschil met eerdere stimuleringsprogramma's. Anders dan vroeger hebben zorginstellingen een resultaatverplichting om voor financiering in aanmerking te komen. Met andere woorden: alles wat ze ontwikkelen, moet zichtbaar resultaat hebben in de uitwisseling van medische gegevens.

Hoe dat precies zit? Bij elk plan waarvoor een ziekenhuis subsidie krijgt, wordt een nulmeting verricht. Zo ontdek je de huidige staat van gegevensontsluiting van het ziekenhuis. Dit wordt geverifieerd met onafhankelijk onderzoek van Nictiz. Vervolgens wordt het plan uitgevoerd, en wordt er opnieuw gemeten. Financiering volgt pas bij een meetbaar resultaat.

Simpel eigenlijk, maar ook heel effectief. Met als conclusie wat mij betreft: niet alleen ICT wordt steeds slimmer, maar de overheid ook.

Jan HoubenTerug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties