Aan de slag met AI binnen uw organisatie


Op 18 juli werd de position paper van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gepresenteerd. De NOS linkte hierbij naar ons onderzoek naar de stand van zaken van AI in Nederlandse ziekenhuizen! Als AI-enthousiast was ik meteen geïnteresseerd met welke plannen zouden ze komen. De komst van AI is onontkoombaar én Nederland moet op landelijk niveau actie ondernemen om deze revolutie mede vorm te geven. Helemaal mee eens! Maar hoe kunt u binnen uw organisatie aan de slag?

Te hoge verwachtingen

Allereerst ben ik van mening dat enkele uitspraken in de position paper wat nuancering nodig hebben. De verwachtingen waar AI in de zorg op dit moment staat zijn te hoog. ‘AI is al beter in staat om ernstige ziektes vroegtijdig op te sporen dan de gemiddelde medisch specialist’. Deze uitspraak schetst het beeld dat AI op dit moment generiek beter is in het opsporen van ernstige ziektes. Een realistischer beeld is dat er een aantal heel specialistische algoritmen zijn ontwikkeld, die een specifieke ziekte beter kunnen detecteren dan de gemiddelde specialist. Dit ene algoritme kan dan geen andere ziektebeelden herkennen. Realiseer ook dat een algoritme getraind op de beelden van scanner van leverancier A, niet zomaar juiste resultaten geeft voor beelden van scanner van leverancier B. Daarnaast zal ook ieder algoritme getraind moeten worden naar de populatie van dat specifieke ziekenhuis om betrouwbare resultaten te kunnen geven. Toepassingen van AI in de zorg zijn een werkelijkheid en absoluut van toegevoegde waarde, maar wel nog erg specifiek. 

Sociale kant van AI

Belangrijker vind ik het actiepunt ‘Human Capital’, dat ervoor pleit bèta-technische opleidingen te vergroten. Commissie van Rijn wordt aangehaald als mogelijk aanknopingspunt. Een korte samenvatting hiervan luidt: brede universiteiten moeten geld inleveren om capaciteitsproblemen bij de vier technische universiteiten op te lossen. Een standpunt waar ook veel bèta wetenschappers tegen in actie zijn gekomen.

Hiermee wordt een belangrijk deel over het hoofd gezien. AI gaat namelijk voor een groot deel niet over de techniek, maar over de juiste inzet en implementatie. Hoe zorgen we ervoor dat de vooroordelen niet versterkt gaan worden met de inzet van AI? Hoe zorgen we dat AI volledig inclusief is? Hoe past de AI-toepassing in het leven van de burger, patiënt of cliënt? Rondom de implementatie van AI spelen veel complexe problemen die bèta-technische opleidingen niet gaan oplossen. Vaak komt de ‘mens’ in het actieplan pas aan bod na ontwikkeling van de AI-toepassingen. Het kan niet zo zijn dat AI in een bèta omgeving ontwikkeld wordt, om vervolgens in de echte en sociale wereld ‘in te passen’. AI zou aangepast moeten worden aan onze werkelijke wereld. Om dit te bereiken hebben we eerder al de verschillende invalshoeken nodig.

Creëer bewustzijn

Daarnaast spreekt hieruit een exclusiviteit in ‘human capital’: de universitaire bèta student. Human capital in AI is echter veel breder dan dat. Het gaat ook om de medewerkers nu al aanwezig in je organisatie. Creëer bewustzijn. Geef ruimte voor vragen en zorgen. Met een bredere basis kunnen nuttige ideeën uit een verrassende hoek komen. Bijkomend voordeel is dat AI ideeën op die manier niet ontstaan uit de noodzaak ‘er iets mee te doen’, maar om daadwerkelijke problemen op te lossen. De juiste inzet van AI kan het huidige werk makkelijker en zelfs leuker maken.

Zelf aan de slag!

Het actieplan van de Nederlandse AI Coalitie kan zeker bijdragen aan het verbeteren van de Artificial Intelligence omgeving op landelijk niveau. Maar ook voordat dit actieplan uitgevoerd wordt, kan uw eigen organisatie ook stappen zetten.

  • Stel bijvoorbeeld een multidisciplinair AI-team samen, aangevoerd door een ‘AI Champion’.
  • Bied daarnaast mogelijkheden voor brede kennisopbouw, en moedig het actief aan. Een goede eerste stap is de Nationale AI cursus: een laagdrempelige Nederlandse cursus die meer inzicht geeft in wat AI nou echt inhoudt.
  • Voor degenen die verder willen gaan dan de basis, zijn er online tal van (voornamelijk Engelstalige) online cursussen AI gratis of goedkoop beschikbaar. Dit kunnen technische cursussen zijn, bijvoorbeeld gericht op het programmeren van neurale netwerken, maar er zijn ook steeds meer niet-technische cursussen gericht op AI-strategie.

Zorgsector verbeteren

AI is een hype en wordt zelfs de nieuwe revolutie genoemd. U kunt met uw organisatie ook nu actie ondernemen om de vruchten te plukken van AI. Laten we samen werken naar een toekomst waarin AI de mens ondersteunt om de zorgsector te verbeteren! Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Kunstmatige intelligentie weet medische scans bijvoorbeeld uitstekend te interpreteren. De vraag die velen zich echter stellen luidt: wordt het werk van de zorgverlener op den duur overbodig? Gaat AI onze banen overnemen? Deskundigen verwachten dat binnen nu en tien jaar machines het menselijk brein zullen evenaren en misschien zelf overtreffen. 

Lees verder

De publieke sector staat voor stevige maatschappelijke opgaven. Burgers verwachten transparantie en een toegankelijke en veilige digitale dienstverlening van de overheid. Artificial Intelligence biedt kansen voor de maatschappij en de economie. Maar artificial intelligence komt ook met uitdagingen. Enri Leufkens vertelt over de mogelijkheden, kritische aandachtspunten en geeft tips voor een effectieve AI-aanpak.

Lees verder