Woningcorporaties geven steeds meer uit aan ICT


Woningcorporaties geven steeds meer uit aan ICT. Inmiddels geven woningcorporaties 164 euro per VHE uit aan ICT. Vorig jaar was dit 160 euro per VHE. Woningcorporaties besteden in steeds hogere mate hun ICT uit, wat met name leidt tot een verschuiving van de uitgaven en verandering in personele bezetting.

Woningcorporaties geven steeds meer uit aan IC.

Dat blijkt uit de jaarlijkse ICT benchmark Woningcorporaties van M&I/partners, CorpoNet en F-Fectis. Digitalisering staat steeds hoger op de agenda. Het is daarom ook niet verrassend dat de ICT-kosten per VHE sinds de start van de benchmark een stijgende trend laten zien. Deze editie van de benchmark (wTCO19, boekjaar 2019) is daarop geen uitzondering. Inmiddels geven woningcorporaties 164 euro per VHE uit aan ICT. Vorig jaar was dit 160 euro per VHE. Woningcorporaties besteden in steeds hogere mate hun ICT uit, wat met name leidt tot een verschuiving van de uitgaven en verandering in personele bezetting.

Grote woningcorporaties geven minder uit aan ICT

Kleine woningcorporaties geven meer uit aan ICT dan grote woningcorporaties. Zij geven met name meer uit aan software ter ondersteuning van het primair proces en functioneel beheer. Daarnaast zijn kleine woningcorporaties wat meer afhankelijk van (relatief duur) extern personeel dan grote woningcorporaties. Schaalvoordeel speelt hierin een rol. We zien ook een verband tussen de grootte van de woningcorporatie en de mate van uitbesteding van het beheer van de infrastructuur. Kleine woningcorporaties besteden vaker uit dan grote.

Aan wTCO19 hebben 29 corporaties deelgenomen, die samen zo'n 617.000 VHE beheerden.

Meedoen met de ICT Benchmark Woningcorporaties

Aanmelden voor de aankomende editie of behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Joep van de Spoel of ontdek meer op ICT Benchmark WoningcorporatiesTerug naar het overzicht

Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Doe dan mee met de ICT Benchmark Woningcorporaties!

Naar de Benchmark

Gerelateerde publicaties