ICT in de zorg: leiderschap gevraagd


Het duurt niet lang meer, of in Washington wordt Joe Biden ingezworen als 46e president van Verenigde Staten. We weten het allemaal, dat ging niet vanzelf. Zijn voorganger Donald Trump deed alle mogelijke moeite om de rechtmatige overwinning van Biden aan te vechten, met legale en minder legale middelen. En intussen liet hij coronapandemie ongestoord doorwoekeren.

Belang van goed leiderschap

Wat de strijd tussen Trump en Biden in mijn ogen duidelijk maakt, is het belang van goed leiderschap. Op de vraag wie de beste leider is in het Witte Huis is het antwoord inmiddels volkomen duidelijk, voor zover het dat nog niet was. Maar wat voor mij vaststaat is dat leiderschap breder is dan het presidentschap van de Verenigde Staten. Overal waar belangrijke beslissingen worden genomen is leiderschap van belang. Dus ook in de bestuurskamers van Nederlandse ziekenhuizen.

Leiderschap en digitale transformatie

Wij gaan ons dit jaar als M&I/Partners specifiek richten op de ondersteuning van ziekenhuisbesturen op het punt waar we sterk in zijn, leiderschap en digitale transformatie in combinatie met mensen in hun kracht. Het is onze indruk dat de kennis over digitale transformatie en de inzet van ICT in de bestuurskamers niet zozeer tekortschiet, maar men is er zich vaak nog te weinig van bewust hoe dit in de praktijk toe te passen. Dat geldt trouwens voor de gehele publieke sector, gezien het grote aantal niet- en half geslaagde ICT-projecten. Maar de zorg is er helaas geen uitzondering op.

Het aantal datalekken dat vorig jaar aan het licht kwam, is maar een van de vele voorbeelden. Ook komt grootschalige ICT-uitval in ziekenhuizen steeds vaker voor. In 2018 bij 10 zorginstellingen op 28 locaties, tegen slechts één keer in 2015.

ICT verbetert de zorg

Wij geloven dat de toepassing van ICT een doorslaggevende rol speelt bij het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het nog beter laten functioneren van de zorg.  Wat ons betreft dient de juiste inzet van ICT in de zorg drie doelen.

  1. Terugdringen van het bezoek aan het ziekenhuis
    Vanwege corona is dat het afgelopen jaar nog acuter geworden, maar ook los daarvan is meer digitaal contact wenselijk. Alleen al vanwege de belasting van al die ritjes naar het ziekenhuis, voor de patiënt én voor eventuele mantelzorgers.
  2. De beleving van de patiënt verbeteren
    We weten het allemaal: de banken, de retail, de boekhandel en de reiswereld: ze zetten alles in op een optimale digitale dienstverlening. Waarom? Omdat ze anders binnen de kortste keren omvallen. De klant verwacht dat inmiddels ook van zijn zorgverleners.
  3. De zorg efficiënter en leuker maken
    Ook hier weten we hoe het zit: de zorg is duur, zorginstellingen houden maar met moeite het hoofd boven water, ook door corona. ICT kan een oplossing bieden, maar dan moet het wel slim worden gedaan, want het gaat alleen maar werken als het voor zorgverleners makkelijker wordt en het liefst ook nog wat minder geld kost.

Investeren is keuzes maken 

De digitale transformatie raakt de gehele organisatie en is daarmee echt een thema voor op de bestuurstafel. Ik heb het vaker gezegd: investeren is keuzes maken. Dat is niet alleen een keuze voor betere zorg maar ook een keuze voor een goed rendement. Dat is lastig, zeker. Maar het is zeker te doen als je het slim aanpakt. En daar leveren we graag een bijdrage aan.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Organisaties verschillen sterk in de wijze waarop zij met ICT omgaan. Vier scenario's voor de toekomst van ICT-professionals. Voordat een organisatie het maximale rendement haalt uit IT, heeft zij heel wat doorstaan. De organisaties waarbij de digitale strategie steeds meer de bedrijfsstrategie bepaalt, haalt het maximale rendement uit ICT.

Lees verder